Högskolan i Kristianstad först i Sverige med vidareutbildning i klimakteriekunskap för barnmorskor

Klimakterieportalen har besökt Lund och träffat Pernilla Ny, disputerad barnmorska, lektor på Kristianstads högskola och kursansvarig för högskolekursen ”Klimakteriekunskap – friskt aktivt åldrande”.

Kursen som finns på Högskolan i Kristianstad är på avancerad nivå och har hållits varje år sedan 2015. Den riktar sig till barnmorskor som önskar bredda sin kompetens inom kvinnors åldrande och fasen kring klimakteriet. ”Det är den enda utbildningen i Sverige på högskolenivå och den ger 7,5 högskolepoäng”, berättar Pernilla Ny när vi träffar henne i Lund.

Sedan starten har det varit ett stort intresse för klimakteriekursen och det har alltid varit fler sökande än studieplatser. Uppskattningsvis har ungefär 100 barnmorskor utbildats, men det är endast i Region Skåne som klimakterierådgivning har införts på de mottagningar vars barnmorskor gått kursen. Det innebär att det finns många vidareutbildade barnmorskor runt om i landet, men som ännu inte ges möjlighet att via sin arbetsgivare hjälpa kvinnor med klimakteriebesvär.

”Klimakteriet har tidigare varit gynekologernas område men det finns mycket som vi barnmorskor också kan göra för dessa kvinnor förutom det rent medicinska”, menar Pernilla.

Barnmorskor träffar kvinnor i olika åldrar och i olika faser i livet och därför känns det naturligt att det också är barnmorskor som hjälper kvinnor genom klimakteriet. Barnmorskor har rätt kompetens att ta hand om denna grupp och att ge kvinnor råd samt höja deras kunskap inom detta område.

Skåne går i bräschen och har kommit långt med hjälpen till kvinnor i denna grupp. Nu är förhoppningen att även andra regioner i landet följer efter och att barnmorskor ska kunna erbjuda klimakterierådgivning oavsett var i landet kvinnan bor.

Lyssna gärna på Pernilla Ny i poddavsnitt 16 ” Vidareutbildning i klimakteriekunskap för barnmorskor”

lektor Pernilla Ny står framför en tegelvägg