Här samlar Klimakterieportalen tidigare och nu aktuell forskning, såväl svensk som internationell, som rör frågor om klimakteriet. Vi sammanfattar större och mindre studier, forskningsprojekt och rapporter om klimakteriebesvär, behandlingar och nya rön och förklarar på ett lättförståeligt sätt vad forskarna har kommit fram till.

ki

Lokalverkande östrogen – motverkar urinvägsinfektioner i klimakteriet

Var och varannan kvinna får någon gång i livet en urinvägsinfektion och för en del är infektionerna återkommande. Kvinnor i klimakteriet eller som har passerat menopaus är särskilt utsatta för detta och för många innebär det ett stort lidande.

klimakteriet

Sömnstörningar kan kopplas till ökad risk för demens

En ny studie tyder på att framtida insatser för att förebygga demens även bör inkludera åtgärder för att förbättra sömnen. Sömnstörningar i medelåldern eller senare i livet är förknippade med en ökad risk att utveckla demens. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet.

akupunktur1

Kan akupunktur hjälpa mot värmevallningar i klimakteriet?

För de kvinnor som av någon anledning inte vill ta hormonella läkemedel, eller av medicinska skäl inte kan ta dessa, finns alternativa behandlingsmetoder mot klimakteriebesvär. Akupunktur kan vara ett av dem.

apple

Ökad kunskap förbättrar hälsan under klimakteriet

Många kvinnor har bristfälliga kunskaper om klimakteriet, vilka symtom de kan förvänta sig och hur de ska tackla dessa. Ny forskning visar dock att ökad kännedom om vad klimakteriet innebär kan minska fysisk och psykisk ohälsa väsentligt.

piller2

Ger hormonbehandling ökad risk för cancer?

En svensk studie från 2017 visade, liksom tidigare studier, att det efter fem års användning finns en viss ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som är insatta på hormonbehandling, men resultatet visade samtidigt en minskad risk att drabbas av cancer i tjocktarmen.

Kvinna i klimakteriet löptränar i skog

Ofrivilligt urinläckage – ett stort problem

Ungefär tio procent av kvinnor i 40-årsåldern har problem med urinläckage och en tydlig ökning märks hos dem som har passerat klimakteriet. Men det finns hjälp att få!