Vad gäller egentligen om hormonbehandling?

Under de senaste veckorna har det i flera svenska och internationella medier rapporterats om nya data som tagits fram vad gäller sambandet mellan hormonbehandling och bröstcancer. Klimakterieportalen reder här ut vad det hela egentligen handlar om.

– För det första handlar det inte om en ny studie, utan det är en så kallad metastudie, som går igenom gamla studier, bland annat den mycket ifrågasatta WHI-studien från 2002, berättar Lotta Hasselberg, barnmorska på Klimakterieportalen.

I denna studie var medelåldern för de kvinnor som började med hormonbehandling för sina klimakteriebesvär hela 64 år och nästan hälften av dem var överviktiga, vilka i sig är riskfaktorer för bröstcancer. Dessutom användes en typ av östrogen (tillverkat från häststons urin), som inte används idag i Sverige.

– Av den analys som görs i metastudien framkommer att två fler av hundra kvinnor får bröstcancer efter långvarig användning av östrogen i kombination med gestagen, men då ska vi som sagt komma ihåg att detta i huvudsak bygger på den gamla studien, konstaterar hon.

I Sverige är det Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) som utfärdar riktlinjer för hur hormonbehandling ska ske på bästa och säkraste sätt och just den gångna veckan antog SFOG nya och uppdaterade sådana riktlinjer. Detta efter att föreningens experter under flera år har utrett frågan om hormonbehandling av kvinnor i klimakteriet.

– Om man börjar med hormoner i nära anslutning till menopaus talar forskningen för att detta minskar risken för hjärt -och kärlsjukdomar, vilket är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor över 50 år. Östrogen har i flera studier dessutom visat sig skydda mot tjocktarmscancer, demens, benskörhet och depression. Så vad gäller den totala dödligheten för kvinnor i klimakteriet visar alla studier sammantaget att hormonbehandling faktiskt minskar risken att drabbas av sjukdomar och dö i förtid, konstaterar Lotta Hasselberg.

Läs även mer i våra andra artiklar här.

Lotta Hasselberg
Till toppen