Vi på Klimakterieportalen har nu tagit en paus med denna webbplats.
Det går därför inte att nå hemsidan.