Tidig menopaus – ökad risk för depression

Det kvinnliga könshormonet östrogen sjunker markant vid menopaus. För kvinnor som slutar menstruera tidigt, före 40 års ålder, innebär det en långvarig exponering för låga östrogennivåer. Troligtvis har östrogenet en antidepressiv effekt, vilket ger en förhöjd risk för dessa kvinnor att utveckla depressioner senare i livet.

Vid menopaus sker en påtaglig sänkning av östrogen och för de flesta kvinnor inträffar detta vanligtvis runt 50-årsåldern. Men den grupp kvinnor som hamnar i en tidig menopaus, det vill säga före 40, kommer alltså att under lång tid utsättas för låga östrogennivåer. Man tror att östrogenet bland annat har en antidepressiv effekt och en viss skyddande effekt på våra hjärnceller. Bristen på östrogen skulle då kunna innebära en ökad benägenhet för dessa kvinnor att bli deprimerade.

I en metaanalys som omfattar 14 studier, där drygt 67.000 kvinnor deltagit, kunde man se ett tydligt samband mellan kvinnors ålder vid menopaus och risken för depression senare i livet. De som hamnar i en tidig menopaus löper en ökad risk att drabbas jämfört med de som fortfarande har mens efter att ha passerat 40 års ålder. Detta tyder på att sannolikheten att bli deprimerad senare i livet minskar ju längre tid som kvinnan har en egen östrogenproduktion.

Dessutom har tidig menopaus också kopplats samman med en ökad risk att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt neurologiska sjukdomar. Rekommendationen för dessa kvinnor är därför att sättas in på hormonersättning fram till förväntad ålder för menopaus.

Resultatet av studien visar således att det är viktigt att synliggöra denna grupp av kvinnor som är i riskzonen att drabbas av en depression.  Man menar att de bör erbjudas behandling med hormoner på grund av tidig menopaus och även få adekvat psykologisk hjälp.

Läs hela artikeln här