Testpanel

Här kan du fylla i din ansökan för deltagande i testpanel för hälsokostpreparat.

Vanliga frågor

Din medverkan i testpanelen innebär att du under en sexmånadersperiod förses med Great Earths hälsokostpreparat specifikt utvalda för muskler och leder.

Innan du börjar att ta de utvalda hälsokostpreparaten vill vi att du fyller i ett formulär där du får göra en självskattning av dina muskel- och ledbesvär. Efter ytterligare tre och sex månader kommer du att få fylla i ett likadant självskattningsformulär igen för att vi ska kunna ta del av din subjektiva upplevelser av hälsokostpreparaten.

Det utgår ingen ekonomisk ersättning till dig som deltar, däremot kommer alla hälsokostpreparat att vara kostnadsfria under testperioden. Att delta i testpanelen är frivilligt och du som deltagare kan när som helst avsluta din medverkan. 

Har du fler frågor?