Vad händer med sexlivet efter klimakteriet?

Förr sågs det som en sanning att kvinnors sexualitet förväntades ta slut efter klimakteriet men idag vet vi att det är en myt. De flesta äldre kvinnor fortsätter att ha sex och njuter av det trots att fertiliteten är över, eller kanske tack vare detta.

Under 60-talet hände det att kvinnor som passerat klimakteriet sökte medicinsk hjälp för att de hade sexuella känslor kvar. Kvinnlig lust ansågs skamlig, sex var främst ämnat för fortplantning och eventuella lustkänslor kuvades med läkemedel.

Åldrandet är förknippat med många fördomar. Fortfarande finns det en allmän uppfattning att kvinnor inte har ett lika rikt och meningsfullt sexliv efter klimakteriet som före. Kanske är det till och med otänkbart för en del att se äldre kvinnor som sexuella varelser. Och sannolikt finns det även föreställningar att lusten försvinner helt och att orgasmförmågan uteblir när kvinnor blir äldre.

Tack och lov finns det studier som kan visa att verkligheten ser annorlunda ut. En kartläggning av sjuttioåringars sexualvanor och attityder till sex gjordes under tre decennier (1971-2002) i Göteborgsområdet. Rapporten slog hål på myten att kvinnor inte skulle ha ett aktivt sexliv efter klimakteriet. Stora förändringar har skett sedan 70-talet, och resultaten visar att kvinnor har mer och bättre sex än sina 70-åriga medsystrar hade trettio år tidigare. Jämfört med tidigare generationer uppgav också fler kvinnor att de fick orgasm när de hade sex med sin partner.

Nuförtiden fortsätter många äldre kvinnor att ha sex och njuter av det trots att fertiliteten är över, eller kanske tack vare detta… Bristen på östrogen har inte gjort att kvinnor blivit asexuella. Äldre kvinnors förmåga att sexuellt tända är inte förändrad på grund av låga östrogennivåer och även förmågan “att bli våt” är fortsatt god. Deras mångåriga sexuella erfarenheter har gjort dem medvetna om hur de vill ha det och vad som fungerar. Däremot ger minskad östrogen torra slemhinnor, men det kan avhjälpas med lokal östrogensalva och glidmedel.

Kvinnor är alltså sexuella varelser livet ut även om det naturligtvis kan vara olika från kvinna till kvinna. En del upplever att sexlivet är lika bra eller till och med bättre långt efter klimakteriet. Det är en fantastisk kunskap värd att sprida då sexuellt välbefinnande påverkar den upplevda livskvaliteten.

två personer kysser varandra