Är svenska kvinnor som kommer i tidig menopaus underbehandlade?

Risken att utveckla olika sjukdomar är större för kvinnor som slutar menstruera tidigt och som inte behandlas med hormoner. Rekommendationen är därför att ta hormonersättning fram till förväntad ålder för menopaus, det vill säga drygt 50 år.

Menopausen, den sista menstruationen, sker i genomsnitt mellan 51- 52 år. För att säkert veta att man har passerat den ska det ha gått ett år utan någon mens. Man uppskattar att ungefär fem procent av svenska kvinnor i åldern 40 till 45 år hamnar i tidig menopaus. Oavsett anledning är rekommendationen att behandla med hormoner fram till förväntad ålder för menopaus, alltså drygt 50 år. Detta gäller även de kvinnor som inte har några klimakteriebesvär.Risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, osteoporos och psykisk ohälsa är ökad för kvinnor som slutar menstruera tidigt och som står utan behandling. Man vet att tidig insättning av hormoner har goda effekter och gynnar hälsan på sikt för dessa kvinnor.

Trots rekommendationen att kvinnor med tidig menopaus bör sättas in på hormoner av hälsoskäl, räknar man med att bara knappt en procent av svenska kvinnor mellan 40-45 år får det förskrivet. En del står på p-piller istället även om man anser att den bästa behandlingen för dem är hormonersättning. För kvinnor som fortfarande har livmodern kvar ska östrogenbehandling kompletteras med någon form av progesteron.

Sannolikt är därför flertalet kvinnor som kommer i tidig menopaus underbehandlade. Dessutom fullföljer långt ifrån alla hormonbehandlingen efter att de passerat femtio. En anledning är troligen en utbredd rädsla för hormoner efter tidigare larmrapporter. Därför är det ytterst viktigt att förmedla ny kunskap om att hormoner är viktiga för att behålla hälsan och undvika framtida sjukdomar. 

Läs hela artikeln här