Styrketräning hjälper mot klimakterieproblem

Styrketräning två till tre gånger i veckan kan minska besvären med svettningar och vallningar i klimakteriet. Det visar en studie från Linköpings universitet. Studien är den första i världen som studerar sambandet mellan styrketräning och klimakteriebesvär.

Tidigare forskning har inte studerat styrketräning specifik, men ibland visat på vissa samband mellan motion i allmänhet och minskade vallningar. Andra studier har dock inte kunnat visa något tydligt samband.

En förklaring till de olika resultaten kan vara att intensiteten i träningen varierat.

– Det är förmodligen så att motionen måste innebära en rejäl ansträngning med påtagligt höjd puls, snabbare andning och svettningar för att förbättra klimakteriebesvären. Vår teori är att ansträngande träning kan påverka endorfinerna i det centrala nervsystemet där också temperaturregleringscentrum sitter, säger Emilia Berin, doktorand inom obstetrik och gynekologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Hon är huvudförfattare till artikeln publicerad i den vetenskapliga tidskriften Maturitas.

Lätt att jämföra resultaten

Styrketräning är lätt att standardisera, samma moment upprepas och det är lätt att mäta och jämföra resultaten.

– Vi ville därför gå vidare och undersöka om just styrketräning ger någon effekt, säger Emilia Berin.

58 kvinnor i klimakteriet deltog i studien. Medelåldern var 55 år. Hälften av dem levde sitt vanliga liv med viss oregelbunden fysisk aktivitet, mer eller mindre krävande. Den andra hälften började med styrketräning tre gånger i veckan, 45 minuter varje gång, i 15 veckor. Styrketräningen skedde på en nivå som innebar en påtaglig ansträngning för dem.

Minskning av vallningarna

Resultatet visar att de som styrketränade minskade sina vallningar med 44 procent i genomsnitt, vilket den andra gruppen inte gjorde. De hade lika mycket besvär som tidigare.

– En slutsats är alltså att ansträngande styrketräning två till tre gånger i veckan kan få bort närmare hälften av alla vallningar och svettningar. Det bör ses som ett bra resultat. Hormontabletter, som östrogen, får visserligen bort närmare 90 procent av besvären. Men alla kan inte använda hormonbehandling, exempelvis kvinnor med bröstcancer eller män med prostatacancer, som också kan drabbas av vallningar vid medicinering, säger Emilia Berin.

Hon går nu vidare med att studera effekterna på livskvalitén hos de 58 kvinnorna i studien.

– Den analysen är inte klar men preliminära resultat visar att styrketräningen tycks ha effekt på livskvalitén i stort, sett till både fysisk och psykisk hälsa.

Emilia Berin, Foto: Eva Bergstedt
Kvinna i klimakteriet styrketräning
styrketräning vikter
Till toppen