Stor namninsamling för bättre kvinnohälsa

IFUNK är en ideell sammanslutning av kvinnor som - utifrån egna och andras erfarenheter - identifierat en rad brister i primärvården gällande kvinnohälsa, och som därför nu vill se en radikal förbättring. Första steget är en stor namninsamling som ska skickas till socialministern i slutet av året.

Kompositören och sångerskan Jeanette Sollén och manusförfattaren och coachen Marianne Strand är initiativtagare till IFUNK och de har båda upplevt att det har varit oerhört svårt att få hjälp av vården för en mängd olika symtom som senare visade sig hänga ihop med klimakteriet.

– Efter flera års famlande efter hjälp att förstå och kunna göra något åt diffusa, men oerhört begränsande, problem har jag nu – efter idogt googlande och diverse trådar på nätet – förstått att de är hormonellt orsakade, berättar Marianne.

Hon har under åren träffat både husläkare och gynekologer som inte satt det hon upplevt i samband med förändringar i hormonbalansen.

– Efter några tester som varit helt normala har jag fått gå hem och fortsätta ha mina besvär, varav kanske ovissheten varit svårast. Genom att läsa på och forska själv samt tala med andra kvinnor, har jag till slut kunna få de förklaringar jag sökt. Men det har kostat i mående och tid, något som utifrån ett samhälleligt perspektiv även kostar i produktivitetsbortfall.

Många kvinnor upplever samma sak

Med utgångspunkt i sina egna, men också många andra kvinnors, liknande erfarenheter, framträder, konstaterar Marianne och Jeanette, en mycket tydlig bild.

– En omfattande grupp av kvinnor i olika faser av klimakteriet rapporterar om svårigheter att få hjälp med, i vissa fall, mycket besvärliga klimakterierelaterade hälsoproblem, som hjärtklappning, panikångest, yrsel, extrem trötthet, depression, berättar Jeanette.

Många kvinnor beskriver hur det kan ta flera år och både ett tio- och tjugotal besök hos vården innan problematiken ens kopplas till klimakteriet.

– I flera fall – i de berättelser vi mött – har kvinnorna till slut på eget bevåg, genom kunskap de hämtat utanför vården, kommit fram till att deras problematik kan ha hormonella orsaker. Vid återkoppling till vårdcentraler i sådana situationer har det dock visat sig att de, trots den egna kunskapen, inte alltid kunnat få tillgång till vidare hjälp. Att antalet gynekologer med landstingsavtal samtidigt blivit allt färre gör att köerna blir längre och kvinnor måste söka sig till andra kommuner för undersökning och expertkunskap, förklarar Marianne.

Stor namninsamling

Med en namninsamling, som riktar till socialminister Lena Hallengren och ett öppet brev till Sveriges regioner, vill IFUNK nu försöka uppmärksamma denna situation på ett större plan.

– Vi har därför skapat ett förslag, som går ut på att det på varje vårdcentral ska finnas expertis på hela den kvinnliga reproduktiva och hormonella cykeln. En samlad primärvårdskompetens på området, som garanterar att kvinnor får tillgång till undersökningar, behandling, rådgivning och kunskap. Tillgången till sådan vård menar vi skulle ha en enorm betydelse för alla kvinnor i Sverige genom hela reproduktionscykeln, konstaterar Jeanette avslutningsvis.

Namninsamlingen hittar du här och den kommer efter den 31 december 2019 att skickas till socialministern.

Brevet med IFUNKs förslag hittar du här.

Läs mer om IFUNK på Facebook.

 

Jeanette Sollén
Marianne Strand namninsamling
Marianne Strand
Till toppen