Sömnstörningar vanliga i klimakteriet

Att sömnstörningar är vanligt i klimakteriet är nog ingen nyhet för de flesta kvinnor i medelåldern. I en stor studie har forskare i Kanada studerat över 6.000 kvinnor mellan 45 och 60 år och resultaten bekräftar tyvärr sambandet mellan klimakteriet och sömnsvårigheter.

I en tidigare kanadensisk studie från april 2017 konstaterades att sömnstörningar blir mycket vanliga under klimakteriet och att uppskattningsvis 40-60 procent av kvinnor i klimakteriet rapporterar dålig sömnkvalitet och att cirka 25 procent av kvinnor i klimakteriet uppfyller kriterierna för någon form av allvarlig sömnstörning.

Och för en tid sedan publicerades ytterligare en ny studie i tidskriften Menopause med titeln “Effekter av klimakteriet på sömnkvalitet och sömnstörningar: Kanadensisk longitudinell studie om åldrande.”

Tidigare studier har tittat på effekten av åldrande på sömn, men få har gått djupare in i frågan genom att titta på klimakteriet som faktor och på exakt vilken typ av sömnproblem som är förknippade med klimakteriet. I den stora studien där drygt 6 000 kanadensiska kvinnor mellan 45 och 60 år studerats utifrån var i klimakteriet de befann sig; före, mitt i eller efter menopaus. Forskarna försökte också ta reda på vilka sömnstörningar som orsakas av klimakteriet i sig och vad som orsakas enbart av själva åldrandet.

– Dålig sömn är förknippad med dålig hälsa, som exempelvis ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, depression och ångest, så det här är mycket viktiga frågor, säger Stephanie Faubion, MD, en av forskarna och även medicinsk chef för North American Menopause Society och chef för Mayo Clinic Centrum för kvinnors hälsa.

Forskningsteamet upptäckte bland annat att kvinnor efter menopaus behövde mer tid (över 30 minuter) för att somna och att de var mer benägna att utveckla sömnstörningar på grund av problem att somna in och möjlig obstruktiv sömnapné (kortare, upprepade andningsuppehåll under sömnen) än kvinnor som inte hade nått klimakteriet.

– Studien bekräftar att sömnstörningen är relaterad till klimakteriet och inte ålder och att problemet främst ligger i att somna, inte att i att sova. Något verkar förändras i hjärnans biologi som gör att kvinnor får dessa problem efter menopaus, säger en av medförfattarna till studien, Ron Postuma, MD, professor vid neurologavdelningen vid McGill University i Montreal. Orsakerna till sömnstörningarna kan vara hormonella, men är fortfarande inte helt klarlagda, så mer forskning behövs på detta område, konstaterar han avslutningsvis.

sömnstörningar kvinna klimakteriet
Till toppen