Motiverande samtal mot klimakteriebesvär

Motiverande samtal eller “hälsocoaching” har visat sig kunna ha positiv inverkan på hälsan hos människor med diabetes eller hjärtbesvär och nu ville man också se om det kunde få effekt mot klimakteriebesvär.

I en australiensisk studie ville forskarna undersöka om man kunde få en positiv effekt av motiverande samtal även för kvinnor i klimakteriet. Man jämförde kvinnor som fick sex samtal under sex månader med en kontrollgrupp som hade normal kontakt med en vårdcentral.

Resultatet visade en viss minskad risk att utveckla depression. Man observerade även vissa positiva livsstilsförändringar avseende intag av grönsaker, rökning och viktnedgång. Dessutom upplevde kvinnorna generellt sett signifikant mindre klimakteriebesvär.

De långsiktiga effekterna var däremot osäkra, men enligt de ansvariga forskarna visar dock studien att det kan finns tydliga positiva hälsoeffekter av ökad kunskap om och diskussion kring klimakteriet.

Läs mer om studien här: Reducing depression during the menopausal transition with health coaching: Results from the healthy menopausal transition randomised controlled trial. Klicka här