SAD – depression som drabbar många kvinnor

Så här års är det många som drabbas av årstidsbunden depression, SAD efter det engelska namnet på diagnosen (Seasonal Affective Disorder). Av de drabbade beräknas ungefär 60-80 procent vara kvinnor över 50 år och samtida klimakteriebesvär tenderar att förvärra SAD.

Vanliga symptom på Seasonal Affective Disorder , SAD, är ökat sug efter socker och kolhydrater, extrem trötthet, nedstämdhet, ointresse för sådant man tidigare varit intresserad av och koncentrationssvårigheter.

De flesta drabbas av sjukdomen på senhösten och vintern och de första kliniska symptomen brukar komma runt september eller oktober. Sjukdomsbilden är i regel starkast i januari, medan symptomen gradvis försvinner igen under loppet av våren. Sommaren är vanligtvis symptomfri. 

Runt fem procent av den vuxna befolkningen i Sverige uppges lida av SAD och fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen. Förekomsten varierar mellan olika länder och variationen verkar inte bero på genetisk skillnader mellan folkslag, utan på vilken breddgrad man lever.

Trots att man inte helt har kunnat fastställa vad som händer i kroppen när man drabbas av SAD, kan man se tydliga samband i växlingarna mellan ljus och mörker och kroppens produktion av serotonin och melatonin, vilka i sin tur är hormoner som påverkar vår energinivå och vårt humör.

För att försöka förebygga SAD är det viktigt att så mycket som möjligt vistas i dags- och solljus samt att – helst varje dag – försöka få in någon form av fysisk aktivitet. En daglig lunchpromenad kan räcka för att få tillräckligt med dagsljus. Många människor känner också att de blir bättre av ljusbehandling med artificiellt ljus och/eller ett extra intyg av D-vitamin. Och naturligtvis kan antidepressiva läkemedel hjälpa om besvären är riktigt stora.

SAD kvinna mörker
Till toppen