Rörelse är livsviktigt, sitt mindre!

Det finns tydliga bevis för att rörelse och mer fysisk aktivitet – oavsett intensitet – innebär en lägre risk för tidig död för medelålders eller äldre personer. Det framgår av en ny internationell studie. Resultaten visar också att stillasittande i 9,5 timmar eller mer per dag ökar risken att dö.

Studier i ämnet har tidigare genomförts, men nu ville man undersöka exakt hur mycket aktivitet och vilken intensitet på rörelse som behövs för att bibehålla hälsan. Forskarna har därför – under ledning av professor Ulf Ekelund vid Norges Idrottshögskola i Oslo – sammanställt och analyserat ett antal olika observationsstudier i USA och Västeuropa som mätte fysisk aktivitet och stillasittande och risk för död (alla dödsorsaker).

Maria Hagströmer, docent i fysioterapi vid NVS, Karolinska Institutet och Ing-Mari Dohrn, postdoc vid samma instution, är medförfattare och har bidragit med de svenska data som ingår i studien samt analyserat dessa data.

– Resultaten från den nya studien stämmer väl med de nuvarande rekommendationerna om 150 minuter rörelse per vecka på måttlig intensitet, förklarar Maria Hagströmer.

Lågintensiv träning

I studierna användes rörelsemätare som deltagarna burit under vakna timmar. Mätaren registrerar både volym och intensitet av fysisk aktivitet: stillasittande, lågintensiv aktivitet (exempelvis långsam promenad eller matlagning), måttlig aktivitet (exempelvis rask promenad eller gräsklippning) samt högintensiv aktivitet (som jogging, cykling eller grävning) mättes.

– En stor fördel med rörelsemätare är att vi även kan få information om lågintensiva aktiviteter, som vardagssysslor, som är svårt för deltagarna i studien att själva uppskatta och rapportera.  Och denna typ av rörelse är väldigt viktig; vi kunde se att risken att dö minskade kraftigt vid mer än fem timmars lågintensiv aktivitet per dag, förklarar Ing-Mari Dohrn.

Begränsa stillasittandet

Data från åtta högkvalitativa studier med 36.383 vuxna (från 40 år och uppåt, medelåldern på deltagarna var 62) ingår i den nya sammanställningen. Aktivitetsnivåerna kategoriserades i fyra delar, från de minst till de mest aktiva och deltagarna följdes upp i snitt under 5,8 år. Under uppföljningen hade 2149 deltagare (5,9 procent) dött.

– Kan vi utveckla bättre metoder för att begränsa stillasittande tid och öka människors aktivitet och rörelse skulle det avsevärt förbättra hälsan och minska dödligheten, konstaterar forskarna avslutningsvis.

rörelse kvinna dator
rörelse stroke, hälsa, kvinna,
Till toppen