Psykisk ohälsa största orsak till sjukskrivning

Psykisk ohälsa och psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län i Sverige. Det visar en ny statistikrapport från AFA Försäkring. Och värst drabbade är kvinnor över 50 år.

– I landets alla län kan vi tydligt se att psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro. Andelen långtidssjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa skiljer sig dock åt mellan länen, säger Elin Henriksson, analytiker på AFA Försäkring, som tagit fram en ny rapport med statistik över de vanligaste sjukdomsdiagnoserna per län.

I fyra av fem fall beror de långa sjukfallen med psykisk diagnos på en reaktion på svår stress (inklusive utmattningssyndrom) eller på förstämningssyndrom (depression).

– Dalarnas län har högst andel långvarig sjukfrånvaro som beror på psykiska diagnoser. I detta län ligger siffran på 42 procent, medan Norrbottens län har lägst andel på 32 procent. Och Örebro län är det län där reaktion på svår stress utgör den största andelen av de psykiska diagnoserna med 58 procent, säger Elin Henriksson.

Undersköterska inom kommun och landsting

– Den typiska personen som har långvarig sjukfrånvaro på grund av en psykisk diagnos är en kvinna i 50-årsåldern som arbetar som undersköterska inom kommun eller i en region och som bor i Västra Götalands län. Hon är sjukskriven på grund av någon form av reaktion på svår stress, säger Elin Henriksson

Av rapporten framgår vidare att den näst vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i Sverige idag är så kallade muskuloskeletala sjukdomar och olika sjukdomar i bindväven. Dessa sjukskrivningar utgör totalt 29 procent av de långa sjukfallen. Ryggsjukdomar och ledsjukdomar utgör tillsammans drygt 70 procent av de muskuloskeletala sjukdomarna.

– För kvinnor utgör både ryggsjukdomar och ledsjukdomar 35 procent av de muskuloskeletala sjukdomarna. För män är ryggsjukdomar något vanligare och uppgår till 39 procent, medan ledsjukdomar uppgår till 34 procent. Sjukdomar i mjukvävnader uppgår till 27 procent för kvinnor och 23 procent för män, förklarar Elin Henriksson.

Södermanlands län har högst andel muskuloskeletala sjukdomar och sjukdom i bindväven med 31 procent, medan Dalarnas län har lägst med 26 procent.

psykisk ohälsa depression
ryggen på en kvinna som böjer sig framåt
Till toppen