Avsnitt 21. Om blodet forsar

Idag sitter Ninni och Lotta i studion och pratar om blödningar. Blödningar som hos en del kan vara så kraftiga så att livskvaliteten försämras.