Östrogenbehandling minskar inte rynkorna

I studien, som pågick i fyra år, undersöktes om östrogenbehandling på kvinnor som haft sin sista mens, skulle kunna påverka mängden rynkor i ansiktet

I tidigare studier hade man funnit viss positiv påverkan av östrogenbehandling på hudens utseende hos kvinnor i klimakteriet. Tesen var att östrogen skulle kunna mildra minskningen av kollagen. Därför genomförde man återigen nyligen en större randomiserad studie i USA, men här kom man fram till andra resultat.

I studien, som pågick i fyra år, undersöktes om östrogenbehandling på kvinnor som haft sin sista mens, skulle kunna påverka mängden rynkor i ansiktet. Man kunde dock inte hitta någon signifikant skillnad mellan de kvinnor som fick hormonbehandling och de som fick placebo.

Däremot var det en stor skillnad beroende på vilken hudfärg kvinnorna hade. Kvinnor med mörk hudfärg hade betydligt färre rynkor, men inte heller de påverkades positivt av hormonbehandlingen. En viktig orsak är att en mörk hudfärg ger ett större skydd mot UV-strålningen.

Läs mer om studien här: Effects of hormones on skin wrinkles and rigidity vary by race/ethnicity: four-year follow-up from the ancillary skin study of the Kronos Early Estrogen Prevention Study

http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(16)61352-3/fulltext