Ont i ryggen, vanligt i klimakteriet!

Har du ont i ryggen, är kvinna och befinner dig i klimakteriet? Du är inte ensam om detta. Det finns ett direkt samband mellan låg östrogenhalt i blodet och smärtor i muskler, leder och rygg. Fler kvinnor än män söker hjälp för ryggbesvär och kvinnor i åldern 45 till 60 är överrepresenterade.

Kvinnor lever en tredjedel av sina liv efter menopausen. Övergången till denna period i livet sker gradvis och pågår normalt under flera år. Äggstockarnas produktion av östrogen minskar successivt. Det är en naturlig del av åldrandet, men få kvinnor känner till att det finns ett direkt samband mellan låg östrogenhalt i blodet och smärtor i muskler, leder och rygg.

Studier visar att ländryggssmärta är vanligare när kvinnor befinner sig i klimakteriet jämfört med tiden före och att besvären tenderar att öka över tid. Kvinnor som dessutom haft ont i ryggen i samband med graviditet och efter förlossning är särskilt utsatta för detta när hormonnivåerna återigen rubbas.

Ländryggssmärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och inte alltför sällan handlar det om långtidssjukskrivningar. Detta innebär därmed inkomstbortfall och ofta även en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Vanligen är det flera orsaker som ligger till grund för smärtproblematik och sällan en enskild företeelse. Forskning visar att det finns samband mellan ländryggsbesvär, fysisk inaktivitet och ett ökat BMI. Den låga halten av östrogen under klimakteriet spär dessutom på kvinnans utsatthet för smärta och gör henne extra sårbar.

Behandling av ländryggsbesvär kan ske på flera olika sätt. Sjukgymnastik, balansövningar, manuell terapi (exempelvis av naprapat och kiropraktor) samt massage är väl beprövade metoder. Men även anpassad konditionsträning kan vara positiv eftersom det också bidrar till viktnedgång.

Läs mer om studien här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612559/pdf/MR-14-25807.pdf

ryggsmärta klimakteriet
Till toppen