Tarmhälsan påverkar din hälsa

Alla som slår vakt om sin hälsa bör även tänka på vad tarmbakterierna äter. Kostfibrer påverkar oss genom att vara en viktig näringskälla åt tarmbakterierna.

Det är tidskriften Cell Host & Microbe som publicerar en studie där forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är med och försöker bringa klarhet i hur och varför fibrer påverkar tarmhälsan. Fynd som presenteras samtidigt som många människor idag väljer en annan kosthållning.

– Det blir allt tydligare i västvärlden att den genomsnittliga personens fiberintag har minskat drastiskt under de senaste decennierna, säger en av forskningsledarna, Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin som studerar tarmbakteriernas betydelse vid metabola sjukdomar.

Fibrer i alla dess olika former finns i frukter, baljväxter, grönsaker och fullkornsprodukter. Ett för lågt intag av fibrer, i kombination med högt fett- och sockerintag, kan kopplas till ökad risk för inflammatoriska tarmsjukdomar, viktökning och diabetes typ 2.

Snabba processer

Den aktuella studien gjordes på möss som fick extremt fiberfattig kost. I studien utvecklade mössen defekter i tjocktarmens skyddande mukus- eller slemlager redan efter tre dagar. Tarmens mukusskydd försvagades och det blev lättare för bakterierna att penetrera, vilket enligt författarna skulle kunna ha en påverkan på inflammatoriska sjukdomar i tarmen, men även andra sjukdomar.

– Det här visar det inre mukuslagrets stora betydelse för att separera tarmbakterierna från våra egna celler. Här illustreras tydligt hur dynamiskt och snabbt mukuslagret svarar på förändringar i kosten och de efterföljande bakteriella förändringarna, konstaterar Gunnar C. Hansson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, och som också ledde studien.

Ett kompletterande kosttillskott av nyttiga bifidobakterier hjälpte mot slemmets tillväxtproblem, men inte mot att bakterierna i tarmfloran kunde närma sig tarmcellerna. Ett tillskott av inulin, en slags kostfiber, förhindrade att bakterierna kom i kontakt med tarmcellerna, men hjälpte inte mot mukuslagrets tillväxtproblem.

Komplext samspel

– Dieter som saknar fibrer förändrar den bakteriella sammansättningen och påverkar vad bakterierna producerar, vilket i sin tur kan försämra den skyddande effekten av det inre mukuslagret så att bakterier kommer närmare och påverkar oss, förklarar Gunnar C. Hansson på Sahlgrenska akademins hemsida.

Fibertillskott som behandlingsmetod behöver studeras vidare, menar forskarna. Att enbart berika förädlade livsmedel med renade fibrer är inte att rekommendera innan man lärt sig mer om det komplexa samspelet mellan mat, fiber, bakterier och människa.