Ofrivilligt urinläckage – ett folkhälsoproblem

Ett tecken på att du befinner dig i klimakteriet kan vara svårigheter att hålla tätt. Ofrivilligt urinläckage drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Riskfaktorer är bland annat graviditet och förlossning, men även ålder och östrogenbrist. Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen och den sker vid ökat buktryck, till exempel när man hostar, nyser, springer eller bär något tungt.

Ungefär tio procent av kvinnor i 40-årsåldern har problem med urinläckage och en tydlig ökning märks hos dem som har passerat klimakteriet. Man räknar med att ungefär 15 till 20 procent av kvinnor i 60-årsåldern är drabbade och siffran ökar med stigande ålder. Hormonförändringar och framför allt minskat östrogen gör att elasticiteten i urinröret och vävnaden runt omkring försämras. Om dessutom bäckenbottenmuskulaturen är försvagad blir knipförmågan inte lika effektiv som tidigare och läckage av urin sker.

Vad kan man då göra för att undvika att läcka urin? Forskning visar att det finns goda möjligheter till behandling och till viss del kan även urinläckage förebyggas. Förstahandsalternativet vid behandling av ansträngningsinkontinens är inriktat på träning av muskulaturen i bäckenbotten. Träningen syftar främst till att öka styrkan och uthålligheten i musklerna för att kunna upprätthålla ett bra stöd till omkringliggande organ och vävnad. Inga negativa bieffekter finns rapporterade och behandlingsmetoden anses därför vara säker.

Ofrivilligt urinläckage är att betrakta som ett folkhälsoproblem men långt ifrån alla söker vård. Man uppskattar att hälften av alla kvinnor som har svårt att hålla tätt lider i det tysta. Ett råd till alla drabbade är att söka hjälp på sin vårdcentral eller hos gynekolog. Kvinnor bör få kunskap om att det finns mycket som de själva kan göra och att det aldrig är för sent att börja träna sina bäckenbottenmuskler.

A pelvic floor muscle training program in postmenopausal women: A randomized controlled trial 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862491 

2018-10-11T14:09:25+00:00