FDA godkänner nytt läkemedel mot nedsatt lust för kvinnor i klimakteriet

Den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) har nyligen godkänt läkemedlet Vyleesi för att behandla nedsatt sexlust, HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder) hos kvinnor i klimakteriet.

Definitionen av HSDD är låg sexlust som inte beror på ett medicinskt eller psykiatrisk tillstånd. Den nedsatta lusten ska inte heller vara kopplad till relationsproblem eller påverkan av andra läkemedel. Kvinnor som utvecklar HSDD har tidigare inte upplevt någon sexuell lustproblematik.

Läkemedlet tas genom en injektion, i bukens eller lårets underhudsfett, minst 45 minuter före förväntad sexuell aktivitet. Rekommendationen är max en dos per 24 timmar och inte mer än åtta doser per månad. 

Effektiviteten och säkerheten för Vyleesi studerades under två 24-veckors perioder i en randomiserad och kontrollerad studie där 1.247 kvinnor i klimakteriet med förvärvad generaliserad HSDD ingick. De flesta studiepatienter använde Vyleesi två eller tre gånger per månad och inte mer än en gång i veckan. I denna studie hade cirka 25 procent av patienterna som behandlades med Vyleesi en ökning av sexlusten jämfört med cirka 17 procent av dem som tog placebo. 

De vanligaste biverkningarna av Vyleesi var illamående och kräkningar, värmevallningar och huvudvärk. Cirka 40 procent av patienterna i de kliniska prövningarna upplevde illamående, oftast vid den första injektionen av läkemedlet och 13 procent behövde mediciner för behandling av sitt illamående. 

I de kliniska prövningarna såg man även en övergående blodtrycksökning i samband med att kvinnorna tog läkemedlet. På grund av denna biverkan bör Vyleesi inte användas av kvinnor med okontrollerat högt blodtryck eller av dem som har en känd hjärt- och kärlsjukdom. Vidare rekommenderas inte heller läkemedlet till kvinnor som löper hög risk att utveckla en hjärt/kärlsjukdom.

Läs mer här:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-hypoactive-sexual-desire-disorder-premenopausal-women

 

 

 

 

En naken kvinna