Nya riktlinjer för klimakterievård på gång

Som Klimakterieportalen rapporterade om i oktober förra året, pågår arbetet med att ändra de rekommendationer som styr vårdens handläggning av klimakteriebesvär. Och om allt går enligt planen kan de nya rekommendationerna snart börja gälla.

I Sverige utfärdar Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) riktlinjer för handläggning av vissa medicinska tillstånd som SFOG:s styrelse bedömt som särskilt angelägna. Riktlinjerna styr hur läkare ska handlägga dessa olika medicinska tillstånd och senast riktlinjerna för klimakteriebesvär uppdaterades var år 2010.

Sedan i början av förra året har en grupp läkare emellertid arbetat med att – utifrån ny evidens som framkommit under de senaste åren – uppdatera riktlinjerna och nu kan man snart vara i mål.

– Förslaget till de nya riktlinjerna är nu ute på remiss inom undergruppen Endokrin ARG, som är en del av SFOG, berättar Alkistis Skalkidou, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av författarna till de uppdaterade riktlinjerna.

Några nyheter som föreslås i riktlinjerna är att eventuella hormonbehandlingar bör starta i nära anslutning till sista mens för de kvinnor som har symptom, att all behandling bör vara individualiserad och att i riktlinjerna nu beskrivs även så kallat mikroniserat progesteron, vilket är ett bioidentiskt hormon.

– Om allt går som det ska bör riktlinjerna vara godkända av SFOG någon gång under våren, och de kan sedan börja tillämpas kort därefter, förklarar Alkistis Skalkidou.”

bioidentiska uppsala universitet