Ny studie om klimakteriebesvär planeras

Många kvinnor i klimakteriet efterfrågar idag hormonbehandling med naturligt progesteron istället för med syntetiskt. För att få ökad kunskap om hur sådant progesteron påverkar bröst och livmoder vill nu professor Angelica Lindén Hirschberg genomföra en stor studie på svenska kvinnor.

I Sverige är östrogen tillsammans med gestagen standardbehandling, medan i andra länder som Frankrike och Tyskland används naturligt progesteron istället för gestagen.

Forskningsresultat från så kallade observationsstudier talar för en lägre risk för bröstcancer vid användning av östrogen kombinerat med naturligt progesteron istället för med gestagen vid klimakteriebesvär.

Å andra sidan finns det studier som talar för att kombinationen östrogen och naturligt progesteron kan innebära större risk för livmodercancer än standardbehandling. I Sverige finns inte naturligt progesteron som registrerad produkt för hormonbehandling i klimakteriet, men det går att förskriva på licens. Under de senaste åren har licensförskrivningen av progesteron ökat stort enligt Läkemedelsverket.

– För att tillmötesgå kvinnors behov och önskemål om hormonbehandling är det viktigt att få ökad kunskap om hur naturligt progesteron i kombination med östrogen påverkar bröst och livmoder jämfört med standardbehandling. Under förutsättning att vi får sökta anslag, planerar vi därför en stor studie för att objektivt utforska balansen mellan fördelar och risker med dessa två olika hormonbehandlingar, förklarar professor Angelica Lindén Hirschberg, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. En sådan här studie har även starkt efterfrågats internationellt, konstaterar hon.

Tanken är att patienterna slumpmässigt väljs till östrogen/progesteron eller östrogen/gestagen. Varken patienten eller studiepersonalen har kännedom om vilken behandling den enskilda individen får.

– Vårt primära mål med studien är att utvärdera hur ett års hormonbehandling påverkar riskfaktorer för bröst- respektive livmodercancer, nämligen radiologisk täthet på mammografi samt cellförändringar i livmodern. Vi kommer också att undersöka hur de två olika behandlingarna påverkar humör och allmänt välbefinnande, berättar professor Angelica Lindén Hirschberg.

klimakteriebesvär, hormoner, klimakteriet, vallningar