Ny studie om hormonbehandling inleds

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet inleder nu en ny studie - den första svenska i sitt slag - för att ta reda på skillnaderna mellan hormonbehandling med biodentiskt progesteron och syntetiskt gestagen.

Tidigare i höstas rapporterade den brittiska vetenskapliga tidskriften Lancet om en studie som visade på ökad risk för bröstcancer efter hormonbehandling i klimakteriet. Detta efter att tidskriften hade sammanställt ett antal olika epidemiologiska studier. Men många läkare och forskare är kritiska till de slutsatser som dras i denna metastudie.

– Den viktigaste invändningen vi har är att de data studien baseras på är bröstcancerfall som ligger långt tillbaka i tiden, då hormonbehandlingen såg helt annorlunda ut. Därmed är resultaten inte representativa för hur vi behandlar i dag, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet i en intervju med Svenska Dagbladet.

Nya svenska riktlinjer

Ungefär samtidigt som Lancet publicerade sin metastudie uppdaterade Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) sina riktlinjer för hur och när hormonbehandling ska sättas in. Riktlinjerna beskriver nu bland annat fördelar och nackdelar med olika hormonkombinationer som bioidentiskt progesteron och östrogen jämfört med syntetiskt gulkroppshormon (gestagen) tillsammans med östrogen.

Många kvinnor i Sverige upplever att de mår bättre när de använder bioidentiskt progesteron istället för gestagen. Men eftersom det krävs licens för att en läkare ska få skriva ut preparatet, är det många kvinnor som hittills har haft svårt att få tillgång till det. Inte heller har det i Sverige tidigare genomförts någon randomiserad studie på bioidentiskt progesteron, vilket också kan ha varit en anledning till läkarnas tveksamhet till att förskriva medicinen. Inom kort planerar dock Angelica Lindén Hirschberg – tillsammans med ett antal kollegor – en studie där just behandling med bioidentiskt progesteron och östrogen ska jämföras med den hittills mer konventionella behandlingen med gestagen och östrogen.

Studie under ett års tid

– Med den kunskap vi har i dag, så verkar det som om kombinationen med östrogen och bioidentiskt progesteron skulle vara säkrare för bröstet även om vi inte kan frikänna det helt, medan denna behandling kan å andra sidan öka risken för livmodercancer, förklarar Angelica Lindén Hirschberg i intervjun.

I studien kommer därför såväl bröst som livmoderslemhinnan studeras, men man ska även – genom enkäter – fråga kvinnor hur de upplever sitt mående. Totalt kommer mellan 300-400 kvinnor delta i studien, som planeras pågå under ungefär ett år.

studie angelica hormoner
Angelica Lindén Hirschberg, foto: Sofia Nahringbauer, KI
hormonläkemedel tablettkartor med mikroniserat progesteron studie
Till toppen