Kurs i klimakterierådgivning för barnmorskor

En helt ny kurs, ”Klimakteriets fysiologi och psykologi”, har nyligen avslutats på Karolinska Institutet. Barnmorskorna Anna Lundberg och Stina Netz är två av dem som gick kursen.

Barnmorskorna Anna Lundberg och Stina Netz är idag verksamma på Ultragyn, en mottagning i Stockholm som är inriktad på kvinnors hälsa. Tillsammans har de mångårig erfarenhet från mödravård och cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning och abortvård samt BB- och förlossningsvård och stor kompetens från möten med kvinnor i livets olika faser.

– Behovet av klimakterierådgivning är enormt, berättar Stina. Jag får många frågor om detta när jag träffar kvinnor på cellprovtagning, men tyvärr finns det knappt någon tid avsatt för att kunna möta dessa kvinnor och svara på deras frågor om klimakteriet.

Vidareutbildning i klimakterierådgivning

Anna och Stina har – tillsammans med ett 20-tal andra barnmorskor – nyligen avslutat en vidareutbildning inom klimakteriets fysiologi och psykologi på Karolinska Institutet.

– Det är viktigt att vi barnmorskor skaffar oss en gedigen kunskap om klimakteriet, så att vi kan fortbilda kvinnor om denna viktiga fas i livet, säger Anna. Vår ambition är nu att vi, på ett bättre sätt än tidigare, ska kunna arbeta för att kvinnor som söker för besvär relaterade till klimakteriet ska kunna erbjudas en mer effektiv vård. För det är verkligen viktigt att denna grupp kvinnor synliggörs.

Idag kontaktar många kvinnor i klimakterieåldern sin vårdcentral eller husläkare för besvär som nedstämdhet, värk och sömnsvårigheter. Dessa besvär är också vanliga under klimakteriet, men risken är stor att själva klimakteriet missas vid besöket på vårdcentralen.

Specialistmottagningar

-Därför skulle det finnas ett stort värde om det fanns integrerade mottagningar, specialiserade på klimakteriet där läkare och barnmorskor arbetar tillsammans och som dessutom är subventionerade, menar Stina. Men tyvärr saknar vi idag helt enkelt sådana mottagningar dit kvinnor kan vända sig och där de möts av vårdpersonal som kan hjälpa dem och bemöta deras frågor.

Anna och Stina hoppas nu på att det faktum att klimakteriet ändå börjar uppmärksammas och diskuteras, innebär att de styrande politikerna inser att man – genom att satsa på denna patientkategori – skulle kunna undvika mycket lidande.

– Dessutom skulle säkerligen även mycket pengar kunna sparas eftersom det är vanligt att många kvinnor i klimakteriet ofta ”skickas runt” till olika vårdenheter innan de väl hamnar rätt och inser att deras besvär helt enkelt berott på klimakteriet, konstaterar Anna avslutningsvis.

Fakta:
I dag ersätts inte barnmorskemottagningar ekonomiskt från sin region (med undantag för några få regioner i Sverige) för patientbesök gällande klimakterierelaterade besvär. Mottagningarna får endast ekonomisk ersättning för besök som rör graviditet, cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning och abortrådgivning.

klimakterierådgivning barnmorskor
Stina Netz och Anna Lundberg