Minskad risk för allvarlig stroke för den som promenerar

Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology.

– Det är anmärkningsvärt att även lätt fysisk aktivitet kan ha en så tydlig koppling till hur du klarar dig när du drabbas av stroke, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och en av artikelförfattarna i en intervju på Sahlgrenska akademins hemsida.

Studien påvisar inget orsakssamband mellan motion och skydd mot allvarlig stroke, men kopplingen är ändå tydlig; de som promenerar fyra timmar i veckan löper hälften så stor risk för att den blir allvarlig jämfört de som är fysiskt inaktiva. Andelen allvarliga fall vid stroke är tre respektive sex procent för de två grupperna.

– Det räcker med promenad en dryg halvtimme varje dag, eller två kvartar om dagen, för att personer i studien ska hamna på den lägre risknivån för allvarlig stroke, förklarar Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Studien omfattar 925 patienter som vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 2014-2016. Personerna var i genomsnitt 73 år gamla vid insjuknandet. Deltagare som angav att de ägnat sig åt lätt fysisk aktivitet (promenad fyra timmar eller mer i veckan) eller måttlig dito (löpning, simning eller liknande två-tre timmar per vecka) hade i högre utsträckning fått en mildare stroke. Lätt och måttlig fysisk aktivitet var i studien lika fördelaktigt.

Andra faktorer som spelar in när det gäller hur allvarligt en person drabbas, är exempelvis ålder, kön, diabetes och rökning.

Läs mer om studien på Sahlgrenska akademins hemsida.

rörelse stroke, hälsa, kvinna,