Mindfulness effektivt mot klimakteriebesvär

Mindfulness är för många kvinnor ett effektivt sätt att minska klimakteriebesvär. Det visar en ny studie från Minnesota.

Mindfulnessträning kan vara ett mycket effektivt verktyg för en rad olika klimakteriebesvär. Det visar en ny studie från Minnesota i USA.

I studien (January 2019 Mayo Clinic Study), som nyligen publicerades i Climacteric: The Journal of the International Menopause Society, ingick 1744 kvinnor mellan 40 och 65 år, som var patienter vid Women’s Health Clinic i Rochester, Minnesota.

Studien genomfördes under en tvåårsperiod (januari 2015-december 2016) och kom bland annat fram till slutsatsen att kvinnor som praktiserade mindfulness hade färre klimakteriesymptom.

Sambandet mellan mindfulness och minskade klimakteriebesvär var särskilt starkt hos de kvinnor som uppgav sig känna sig mycket stressade innan studien inleddes.

– Studien visar att kvinnor i medelåldern som var bra på att praktisera mindfulnessträning uppvisade betydligt färre klimakteriebesvär. Stress verkar öka och intensifiera klimakteriesymtom, som vallningar, oro och sömnbesvär hos många kvinnor. Våra slutsatser blir därför att mindfulnessövningar kan vara ett mycket effektivt verktyg för att hjälpa kvinnor att bli av med dessa symtom, samt, naturligtvis, också för att minska sin allmänna stressnivå, förklarar Richa Sood, medicine doktor och expert på kvinnohälsa vid Mayo Clinic, Minnesota.

Läs mer om studien här.

Till toppen