Lokalverkande östrogen – motverkar urinvägsinfektioner i klimakteriet

Var och varannan kvinna får någon gång i livet en urinvägsinfektion och för en del är infektionerna återkommande. Kvinnor i klimakteriet eller som har passerat menopaus är särskilt utsatta för detta och för många innebär det ett stort lidande.

Var och varannan kvinna får någon gång i livet en urinvägsinfektion och för en del är infektionerna återkommande. Kvinnor drabbas oftare än män beroende på att deras urinrör är mycket kortare. Det är då lättare för bakterier att tränga in och orsaka en infektion.

Kvinnor i klimakteriet, eller som har passerat menopaus, är särskilt utsatta för detta och för många innebär det ett stort lidande. När östrogennivåerna är låga blir slemhinnorna i slidan och urinvägarna tunna och sköra. De blir då mer mottagliga för bakterier.

I en studie på Karolinska Institutet har forskare visat mekanismerna bakom östrogenets skyddande effekt mot just urinvägsinfektioner. I studien ingick 16 kvinnor varav samtliga hade passerat menopausen. De fick lokal östrogenbehandling i två veckor och kontrollerades både före och efter behandlingen. Resultatet visade att östrogenet har en positiv effekt på slemhinnan som täcker insidan av urinvägarna och urinblåsan. Genom att bygga upp och förtäta cellerna i slemhinnan bildas en mur mot främmande ämnen och därmed blir den mer motståndskraftig mot bakterier. 

Forskarna upptäckte att så kallade antimikrobiella peptiderna hade ökat i antal efter den lokala östrogenbehandlingen. De antimikrobiella peptiderna ingår i kroppens eget försvar och skyddar mot bakterier. För de som får upprepade urinvägsinfektioner och befinner sig i klimakteriet eller har passerat det, rekommenderas att använda lokalt verkande östrogen.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23785036?otool=karolib&tool=karolinska

Till toppen