Allt du behöver veta om lokal östrogenbehandling

I klimakteriet minskar mängden östrogen, vilket bland annat leder till att slemhinnorna i underlivet och urinvägarna blir torra och sköra. Detta innebär i sin tur - för väldigt många kvinnor - besvär som sveda och klåda och en ökad risk för urinvägsinfektioner. Många upplever också smärta vid omslutande sex. Men det finns hjälp att få!

Torra slemhinnor är ett av de absolut vanligaste besvär under och efter klimakteriet och något som för många ofta medför ett stort lidande. Om slemhinnorna i underlivet är sköra och torra kan bakterier lättare få fäste på dem, vilket kan leda till besvärliga och upprepade urinvägsinfektioner, som ofta behöver behandlas med antibiotika.

Men torra slemhinnor innebär också att många kvinnor upplever att det gör ont att ha omslutande sex och därför drar sig för det, vilket ju naturligtvis kan påverka livskvaliteten på ett mycket negativt sätt.

Systemisk eller lokal behandling

För att komma till rätta med torra slemhinnor på det mest effektiva sättet, behöver östrogen tillföras. Detta kan göras antingen med så kallad systemisk östrogenbehandling (med tabletter, plåster eller spray som går in i blodet) kombinerad med gestagen/progesterontabletter.

Men för de kvinnor som inte har några andra klimakteriebesvär än torra slemhinnor är lokal östrogenbehandling ett alternativ. Vid denna form av behandling påverkas endast slemhinnan i slidan och östrogenet tas inte upp i kroppen i övrigt.

Stärker slemhinnan

Läkemedel som innehåller östrogen ersätter det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Läkemedlen stärker slemhinnan i slidan och urinvägarna och besvären lindras därmed och risken för urinvägsinfektioner minskar.

Det finns på marknaden idag en mängd olika slidpiller, krämer, vagitorier och så kallade vaginala inlägg (slidring) under flera olika namn och från olika tillverkare. Bland de vanligare märks Ovesterin, Vagifem, Blissel, Estrokad och Oestring.

Slidpiller

Varje slidpiller ligger förpackad i en särskild införare, applikator, för att det ska gå lättare att föra in pillret i slidan. Applikatorn förs in djupt i slidan och pillret lossnar genom att man trycker lätt på en knapp på applikatorn.

Slidpillret blir klibbig när den utsätts för fukt och fastnar därför på slidans vägg och det kan därför inte ramla ut när man står eller går.

Slidkräm, slidgel och vagitorier

Slidkräm och slidgel förs i slidan med hjälp av en doseringsspruta eller applikator. Vagitorier förs in i slidan med ett finger. Det är viktigt att läkemedlet förs djupt in i slidan så att den inte bara hamnar i slidöppningen.

Läkemedlet används med fördel på kvällen innan man går och lägger sig så att den lättare stannar kvar i slidan.

Slidring

Ringen trycks ihop till en oval form och förs in i slidan och kan sedan sitta där i tre månader innan man behöver byta den.

För de flesta medför ringen inte några som helst besvär vid omslutande sex, men om man upplever det, kan den tas ut före sex för att sedan åter föras upp i slidan.

Prova dig fram

Det är svårt att säga vilket av de olika läkemedlen som passar bäst för varje enskild person. Ganska ofta får man prova sig fram mellan flera olika för att komma fram till vilket man trivs bäst med, och får bäst effekt av. Under de första två till tre veckorna tar man läkemedlet varje dag och först efter det brukar man kunna märka en positiv effekt. Efter det räcker det med att ta sitt läkemedel var tredje eller fjärde dag. Eftersom östrogennivån, efter klimakteriet, kommer att ligga på en konstant låg nivå är den här typen av behandling något som de flesta behöver fortsätta med livet ut.

Medicin krämer piller för att bota torra slemhinnor