Learning to Sleep – för en bättre sömn under klimakteriet

Ett av de allra vanligaste symtomen på – och problemen i – klimakteriet är sömnsvårigheter. För många kvinnor hänger de ihop med att de väcks på nätterna av vallningar, men även de kvinnor som har få eller inga vallningar drabbas ofta av sömnstörningar.
ANNONSSAMARBETE MED LEARNING TO SLEEP

Det unika företaget Learning to Sleep har som mål att hjälpa människor till ett bättre liv med mer livskvalitet genom en ny form av sömnbehandling, som sker digitalt och som därmed inte är beroende av vilken plats patienten bor eller befinner sig på.

Behandlingen baseras på metoder och tekniker inom KBT (kognitiv beteendeterapi), vilket i en mängd studier visat sig vara hjälpsamt vid sömnproblem och är den behandlingsform som Socialstyrelsen rekommenderar i första hand vid sömnsvårigheter, berättar Micael Gustafsson, VD för Learning to Sleep.

Hos Learning to Sleep jobbar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och behandlingen är framtagen och utvärderad av erfarna psykologer, läkare och experter.

I en klinisk studie har vår sömnbehandling visat sig ha mycket goda resultat där hela 94 procent upplevde att de fått bättre sömn efter avslutad behandling, förklarar han.

Interaktivt och digitalt behandlingsstöd

Via företagets hemsida kan man först göra ett kostnadsfritt sömntest för att se om behandlingen kan passa och därefter enkelt boka en tid för bedömning hos en av Learning to Sleeps legitimerade psykologer. Bedömningssamtalet görs via telefon då patienten får svara på ett antal frågor angående sin sömn. Om Learning to Sleeps sömnbehandling bedöms vara rätt metod bokas en tid för uppstart.

Psykologen hjälper sedan patienten att komma igång med sin sömnbehandling samt introducerar hen till det interaktiva och digitala behandlingsstödet. Via det digitala stödet får patienten tillgång till evidensbaserade KBT-metoder och -tekniker som ligger till grund för sömnbehandlingen.

Med hjälp av det digitala behandlingsstödet kan du ta del av material och göra hemuppgifter på den tid och plats som passar dig. Du har veckovis samtalskontakt med din psykolog under de fem veckorna sömnbehandlingen pågår, berättar Micael Gustafsson.

Personlig plan

Efter avslutad behandling hjälper psykologen patienten att göra en personlig plan upp kring vidmakthållande av ett gott sömnmönster, baserat på de metoder och tekniker som hen gått igenom med sin psykolog. Patienten har även tillgång till det digitala stödet under 30 dagar efter avslutad behandling.

Läs mer om Learning to Sleep här.

Gör gärna det kostnadsfria sömntestet här.

………………………………………………………………

Learning to Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och företagets behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

learning to sleep ida psykolog
Lina, en av Learning to Sleeps psykologer