Kvinnors hälsa – i fokus för 20-årsjubilerande förening

I år firar 1,6-miljonerklubben 20 år och detta uppmärksammas bland annat nyutgivna jubileumsbok skriver Aino Fianu Jonasson, docent i gynekologi och obstetrik om ”Vår förbisedda vagina”, ett tabubelagt område.

Föreningen 1,6-miljonerklubben grundades år 1998 av Alexandra Charles von Hofsten, med syftet att arbeta för en mer jämlik sjukvård och att stödja forskningen för kvinnors hälsa. I år firar föreningen 20-årsjubileum och i samband med detta ger man ut boken ”Kvinnor och hälsa, så mycket bättre”.

Mycket har hänt inom kvinnosjukvård och forskning kring kvinnors hälsa under de senaste 20 åren just tack vare 1,6-miljonerklubben. Föreningen har framgångsrikt samarbetat med en mängd olika medicinska experter, som med sitt enträgna arbete har drivit dessa frågor framåt. Genusperspektivet har fått en allt större roll inom medicinsk forskning och kunskapen har ökat om kvinnor och mäns olika fysiologiska förutsättningar.

I boken ”Kvinnor och hälsa, så mycket bättre” presenterar 21 experter, verksamma inom olika medicinska kunskapsområden, aktuell forskning och redovisar de många framsteg som har gjorts under de senaste två decennierna.

”Vår förbisedda vagina”
Dr Aino Fianu Jonasson är en av de medicinska experterna i jubileumsboken. Hon är docent i gynekologi och obstetrik samt specialiserad i urogynekologi och skriver om ”Vår förbisedda vagina”. Hon menar att kvinnlig forskning inte är tillräckligt högt prioriterad idag och att det behövs forskas mer om vårt kvinnliga underliv och vår vagina.

Torra slemhinnor och klåda, urinläckage och framfall, underlivssmärtor och problem med sexlivet är för många kvinnor tabubelagda områden som det inte pratas om. Trots att besvären ofta är förknippade med minskad livskvalitet söker drabbade kvinnor inte alltid hjälp på grund av skamkänslor, utan de lider i det tysta. Men, det finns hjälp att få och kvinnor bör uppmärksammas på detta, menar Aino Fianu Jonasson.

Läs mer om 1,6-miljonersklubben här.

klimakteriet