Ny studie visar att kultur minskar risken för depression

Se en film, besök ett museum eller gå på teater. Det är bra för den mentala hälsan!

Att kulturupplevelser kan beröra oss och vara en kul aktivitet, det håller nog många med om. En upplevelse som får oss att reflektera och aktiverar vår hjärna. Men att det dessutom kan minska risken för depression är nog mindre känt. Nu visar en ny brittisk studie att personer med hög kulturkonsumtion löper en mindre risk att drabbas av depression än personer som aldrig eller sällan konsumerar kultur.  

Personer över 50 år som konsumerar kultur minst en gång i månaden minskar risken att drabbas av en depression med hela 48 procent. Och även om man tycker att det räcker med kultur varannan månad är risken för en depression ändå 32 procent lägre än för dem som låter bli helt.

Resultaten bygger på data från 2148 britter över 50 år som följts under 10 år, och är en del av The English longitudinal study of ageing (ELSA). Undersökningen har tagit hänsyn till socioekonomiska förhållande och hälsa. 

Lyssna på poddavsnitt 15 “Kultur är hälsa”

Till toppen