Kan viktökning förebyggas?

Den viktökning som ofta sker när kvinnor kommer i klimakteriet resulterar vanligtvis i ett ökat midjemått

I den ena gruppen fokuserade man på motiverande samtal, vid fem tillfällen under en ettårsperiod, med dietist och ”träningsinstruktör”. Motiverande samtal kännetecknas av en strävan att etablera en sinsemellan god relation mellan vårdgivare och patient. Den är patientorienterad, med fokusering på att mana fram patientens inre drivkraft till förändring genom självbestämmande.

I kontrollgruppen fick kvinnorna själva ta del av studiematerialet men via mail och inte genom fysiska möten. Deras mål och strategier var redan förutbestämda. I den grupp som erhöll motiverande samtal fick kvinnorna däremot själva utveckla egna mål och strategier vid dessa möten.

Samtal effektiv metod

Slutsatsen var att motiverande samtal var en effektiv metod för att förebygga viktuppgång hos kvinnor i denna åldersgrupp, men också ett bra sätt för dem att gå ner i vikt. De som var överviktiga i inledningen lyckades gå ner i vikt med båda metoderna medan gruppen med motiverande samtal hade bäst effekt på de kvinnor som var normalviktiga i inledningen.

Dessutom minskade risken för högt blodtryck och därmed också risken för sjuklighet i båda grupperna. Även om studien var relativt liten (40 kvinnor) visar den ändå att det med relativt små insatser går att påverka beteendet hos kvinnor i klimakteriet och därmed förbättra deras hälsa.

Läs mer om studien här: Can a relatively low-intensity intervention by health professionals prevent weight gain in mid-age women? 12- Month outcomes of the 40-Something randomised controlled trial. http://www.nature.com/articles/nutd201412