Kan akupunktur hjälpa mot värmevallningar i klimakteriet?

För de kvinnor som av någon anledning inte vill ta hormonella läkemedel, eller av medicinska skäl inte kan ta dessa, finns alternativa behandlingsmetoder mot klimakteriebesvär. Akupunktur kan vara ett av dem.

Man vet att den mest effektiva behandlingen är hormoner. För de kvinnor som av någon anledning inte vill ta hormonella läkemedel eller av medicinska skäl inte kan ta dessa finns alternativa behandlingsmetoder. Studier har visat att akupunktur kan ha gynnsamma effekter på flertalet symtom förknippade med klimakteriet.

I en amerikansk studie från 2015 ville man utvärdera effekterna av akupunktur vid vasomotoriska symtom, dvs värmevallningar och nattliga svettningar. 209 kvinnor i åldern 45-60 år som upplevde fyra eller fler värmevallningar och nattliga svettningar per dag deltog i studien. De lottades till att få 20 akupunkturbehandlingar under sex månader eller att utgöra kontrollgrupp. När sex månader hade passerat fick även de i kontrollgruppen 20 behandlingar under lika lång tid.

Resultatet visade att behandling med akupunktur som ges under sex månader minskade värmevallningar och nattliga svettningar jämfört med ingen behandling alls. Redan efter tre behandlingar med akupunktur sågs en minskning av besvären och efter cirka sju veckor, när åtta behandlingar givits sågs den största förbättringen. Effekten kvarstod flera månader efter att akupunkturbehandlingen avslutats.

För alla de kvinnor som får sin nattsömn störd på grund av svettningar eller som lider av värmevallningar kan alltså akupunktur vara en behandlingsform väl värd att pröva.

Läs mer om studien här: Acupuncture in Menopause (AIM) study: a pragmatic, randomized controlled trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874921/