Hur påverkar klimakteriet kvinnors sexualitet?

Sex handlar inte endast om hormoner och förmågan att tända kvarstår långt upp i åren. En del kanske upplever att lusten sänks och att sexlivet får sig en liten törn även om behovet av närhet och intimitet är intakt.

Hur påverkas kvinnors sexualitet när äggstockarna töms på ägg och hormonerna störtdyker? Självklart är det individuellt och till viss del även beroende av hur väl sexlivet fungerat tidigare. Förmågan att tända kvarstår och för vissa kvinnor ökar till och med intresset för sex, medan andra inte märker någon skillnad alls. En del kanske upplever att sexlivet får sig en liten törn och att lusten försvinner helt även om behovet av närhet och intimitet är intakt.

Även om sex inte enbart handlar om hormoner så har både kvinnligt och manligt könshormon stor betydelse för sexualiteten. Testosteronet, det manliga könshormonet, står för den sexuella lusten och driften även hos oss kvinnor. Efter menopausen fortsätter vi att bilda testosteron, men mindre än tidigare. Detta kan vara en av anledningarna till bristande lust hos kvinnor som har slutat menstruera.

Låg östrogennivå har ingen större inverkan på lusten i sig, men ger ofta nattliga svettningar och störd sömn. Just trötthet är en känd lustsläckare för båda könen. Minskat östrogen ger även torra slemhinnor. Kvinnor som upplever att de inte blir tillräckligt våta i samband med sex kan få ont vid samlag och ha svårigheter att få orgasm. Detta leder inte alltför sällan till nedsatt lust, för vem vill ha sex när det gör ont? Å andra sidan behöver sex inte enbart handla om samlag.

Lusten påverkas inte bara av kvinnans hormonella förändringar. Den hänger även ihop med hur livet fungerar i övrigt och hur parrelationen ser ut. Även partnerns eventuella problem med lust, eller (om partnern är en en man) potensproblem kan inverka negativt på kvinnans lust. Sexuella problem kan till stor del lösas genom god kommunikation med sin sexpartner och en väl fungerande parrelation bidrar också till att hålla lusten vid liv

Ett sexuellt aktivt liv, med eller utan partner, är också positivt. Sex ökar genomblödningen i underlivet samtidigt som det stärker musklerna i bäckenbotten. Knipövningar är något som varje kvinna själv kan göra för att få större utbyte av sitt sexliv då möjligheten till orgasm ökar. Östrogenbehandling håller underlivets slemhinnor friska och kan också förbättra sexlivet, även om det inte finns något direkt samband mellan östrogen och sexuell njutning.

Att fortsätta ha sex är viktigt för att främja det sexuella välbefinnandet och öka livskvaliteten. För de som tappat bort lusten, är uppmaningen att använda sina vildaste sexuella fantasier för att locka den tillbaka. Och funkar inte det, sök hjälp!

sexlivet i klimakteriet