Hormonkarusellen – fakta och myter om klimakteriebehandlingar

Nyligen lanserades gynekologen Hilde Löfqivsts bok "Hormonkarusellen". Boken ger en saklig genomgång av vad kvinnor själva kan göra för att få kontroll över sina klimakterieproblem, varför hormonbehandlingar förpassades till skamvrån för en hel generation kvinnor, samt hormonbehandlingens återupprättelse.

Författarinnan och gynekologen Hilde Löfqvist förenar i boken Hormonkarusellen vetenskap med sin nära 40-åriga yrkeserfarenhet, där hon bland annat skriver om kvinnoöden direkt hämtade ur den kliniska vardagen. Under sina möten med patienter ser hon dagligen och på nära håll hur kvinnor lider i det tysta.

I många fall är symptomen så allvarliga att kvinnan inte kan leva det liv hon själv önskar. I boken förklarar Löfqvist på ett initierat sätt hur kvinnor själva kan påverka klimakteriet, hur de kan förebygga åldersrelaterade sjukdomar samt vilka fördelar som finns med evidensbaserad behandling med bioidentiska hormoner.

– Jag har träffat tusentals kvinnor med klimakteriebesvär och tydligt känt av deras frustration. Under de senaste tio åren har jag även behandlat kvinnor med bioidentiska hormoner. Dessa erfarenheter vill jag förmedla i boken, tillsammans med den vetenskapligt belagda kunskap som finns, för att hjälpa kvinnor som är i, eller på väg in i, klimakteriet. Även en partner som har en relation till en kvinna som går igenom klimakteriet kan ha nytta av att läsa Hormonkarusellen, eftersom den kan öka förståelsen för eventuella psykiska och fysiska förändringar som kan uppstå. Är kvinnan själv påläst om grunderna, frigörs också mer tid under läkarbesöket till att diskutera måendet och vilken sorts behandling som kan vara bäst för kvinnan, förklarar Hilde Löfqvist.

Behandling i tid

Utöver hormonbehandlingens uppgång, fall och återupprättelse, berättar Hilde Löfqvist om hormoner, nätmedicin, sexualiteten i klimakteriet samt vikten av att sätta in rätt behandling i rätt tid.

– De kvinnor som påbörjar en behandling i tid har mycket att vinna på såväl kort sikt, i form av minskade klimakteriebesvär, som på lång sikt genom förebyggande av benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar, avslutar Hilde Löfqvist.

Aktuellt kunskapsläge

Tord Naessén, Senior Professor vid Uppsala universitet, har faktagranskat boken mot angivna referenser och menar att Hormonkarusellen på ett lättillgängligt sätt ger en god beskrivning av det aktuella kunskapsläget.

– Hormonkarusellen vänder sig inte bara till kvinnor som närmar sig eller redan är i klimakteriet, utan kan också vara ett komplement för sjukvårdspersonal som vill uppdatera sina kunskaper om klimakteriet och hormonbehandling, säger Tord Naessén.

Boken kan beställas på hormonkarusellen.se.

hilde löfqvist hormonkarusellen
Hilde Löfqvist
bok hormonkarusellen
Till toppen