Möjligt samband mellan hormoner och Alzheimers

I en ny studie som genomförts i Finland framkommer att kvinnor som får systemisk hormonbehandling i åldern 70-80 år verkar löpa en liten ökad risk att få Alzheimers sjukdom. Samtidig sänker behandlingen risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är den ansedda medicinska tidskriften British Medical Journal, som nu rapporterar om studien som genomförts av forskare vid Helsingfors universitet, Helsingfors universitetssjukhus och Folkhälsan. I studien deltog 84.739 kvinnor som passerat klimakteriet och som under åren 1999–2013 fått diagnosen Alzheimers sjukdom, och lika många kvinnor som passerat klimakteriet men som inte hade alzheimer.

Enligt undersökningen ökar långvarig hormonersättningsbehandling efter klimakteriet risken att insjukna i Alzheimers sjukdom en aning. Ju längre och i ju högre ålder hormonpreparaten användes, desto större blev risken. Det fanns inga skillnader mellan om man använde enbart östrogen eller kombinationen östrogen och gulkroppshormon. Det skriver Folkhälsan på sin hemsida.

Inga ökade risker för behandling innan 60 års ålder

Den ökade risken på 9–17 procent uppges i praktiken innebära att av 10.000 kvinnor i åldern 70–80 år som använder hormonersättningspreparat i mer än tio år, insjuknar 9–18 fler kvinnor i Alzheimers sjukdom än i en motsvarande grupp kvinnor som inte använt hormonersättningspreparat. En kortvarig behandling, som inleddes innan kvinnan fyllde 60 år, ökade, enligt forskarna, inte risken för alzheimer.

Forskningsledaren, specialisten i kvinnosjukdomar och docenten Tomi Mikkola på HUS Kvinnoklinik, vill sätta studien i rätt perspektiv:

– Det här är inte ett alarmerande fynd men nu vet vi att det inte lönar sig att inleda hormonersättningsbehandling med hopp om att förebygga alzheimer, säger Tomi Mikkola, förklarar han på Folkhälsans hemsida.

Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Samma finska forskargrupp har tidigare visat att hormonersättning innebär en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och blodkärlsdemens.

– I vågskålarna finns å ena sidan fördelarna med hormonersättning, såsom lindrigare klimakteriesymtom och skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar. De här fördelarna är större för många än risken för Alzheimers sjukdom. Det är viktigt med en individuell bedömning av fördelar, förväntningar, önskemål, förhoppningar och riskerna när man planerar hormonersättningsbehandling. Utgångspunkten ska alltid vara behandling av symtomen, konstaterar Tomi Mikkola avslutningsvis.

Karta med hormonpiller Alzheimers