Hormonell behandling vid klimakteriebesvär

Sju av tio kvinnor i övergångsåldern har så kallade vasomotoriska symtom i form av svettningar, värmevallningar och sömnproblem. Klimakterieportalen reder här ut vilka riktlinjer som idag styr behandlingen av dessa besvär.

Besvären vallningar och svettningar uppkommer för många kvinnor redan före menopaus och kvarstår i genomsnitt fem år efter den sista menstruationen men en del kvinnor har besvär betydligt längre än så. En tredjedel av alla kvinnor i övergångsåldern önskar någon form av behandling.

Det finns idag, enligt riktlinjerna, en stark vetenskaplig evidens för att hormonbehandling i samband med klimakteriet är effektiv mot vasomotorsymtom (vallningar och svettningar) och andra östrogenbristrelaterade symtom samt att risk-nytta förhållandet är klart fördelaktigt om behandlingen påbörjas före menopaus. 

Hormonbehandling i klimakteriet bör erbjudas till kvinnor med symtom på östrogenbrist som påverkar livskvaliteten negativt. Behandlingsprincipen är lägsta effektiva hormondos. På vilket sätt hormonerna ska tas (tabletter, plåster, gel etc) beslutas i samråd mellan kvinnan och den förskrivande läkaren. Det är alltid viktigt att en noggrann medicinsk undersökning och bedömning görs av läkare innan hormonbehandling påbörjas. Behandlingen ska individanpassas, utvärderas och omprövas regelbundet. 

Kvinnor som fortfarande har mens och som önskar behandling för sina klimakteriella besvär bör ha cyklisk behandling.

Cyklisk behandling går ut på att ta östrogen i form av tabletter, plåster, spray eller gel i kombination med gulkroppshormon som tas för att förhindra att livmoderslemhinnan växer sig tjock, vilket senare kan leda till livmodercancer. Gulkroppshormon kan tas i tablettform cykliskt, minst 12 dagar varje månad eller genom att kvinnan använder hormonspiral. Om man använder hormonspiral blir man oftast helt blödningsfri.

Kvinnor som har opererat bort livmodern behöver inte något tillägg av gulkroppshormon utan kan behandlas med enbart östrogen.

För kvinnor med klimakteriebesvär och som har haft sin sista menstruation för mer än ett år sedan rekommenderas kontinuerlig behandling. Det vill säga att man tar tabletter dagligen som både innehåller östrogen och gulkroppshormon. För de som har östrogenplåster, spray eller gel behövs också komplettering med gulkroppshormon antingen i form av tabletter eller hormonspiral. Genom denna behandling hålls livmoderslemhinnan tunn och medför blödningsfrihet.

Östrogenbehandling, här i form av spray