Ger hormonbehandling ökad risk för cancer?

Redan under femtiotalet var det möjligt för kvinnor i Sverige att äta hormoner för att lindra klimakteriebesvär men då bestod behandlingen endast av östrogen. Det dröjde fram till mitten av sjuttiotalet när en kombinationsbehandling med både östrogen och progesteron blev tillgänglig. I slutet av nittiotalet befann sig svenska kvinnor i topp i Europa med drygt 30 procent östrogenanvändare. Sedan hände något både i Sverige och internationellt. År 2002 visade en amerikansk studie samband mellan hormonbehandling och ökad risk för bröstcancer. Studien har emellertid kritiserats då deltagarna hade passerat menopausen med mer än tio år samt då flertalet av deltagarna var överviktiga.

Indikationen var inte svettningar och vallningar utan syftet var att se om östrogen kunde minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Studien avbröts i förtid och globalt skedde då en väsentlig minskning av användandet av hormoner. Rädslan för att få bröstcancer spred sig. I Sverige gick förbrukningen av hormoner drastiskt ned till cirka sju procents användning år 2010.

En svensk studie från 2017 visade, liksom tidigare studier, att det finns en viss ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som är insatta på hormonbehandling. Riskökningen ses dock först efter fem års behandling. Men värt att poängtera är att resultatet också visade en minskad risk att drabbas av cancer i tjocktarmen för kvinnor i denna grupp.

Idag vet man att hormonbehandling är den mest effektiva metoden för att lindra besvär relaterade till klimakteriet. En del kvinnor upplever inga symtom alls, trots svängande hormonförändringar, medan andra känner att livskvaliteten försämras avsevärt.

Uppskattningsvis har ungefär 70 procent någon form av besvär med värmevallningar och svettningar. Dessa symtom kan relateras direkt till låga östrogennivåer. För vissa kvinnor är besvären så pass plågsamma att välbefinnandet påverkas negativt. Vinsterna med hormonbehandling bör vägas mot de kända risker som finns och kvinnor med stora besvär bör därför alltid söka gynekolog för att diskutera lämplig och individanpassad behandling.

Läs mer om studien här:

Menopausal hormone therapy and cancer risk: An overestimated risk? https://doi.org/10.1016/j.ejca.2017.07.012

2018-10-11T12:08:48+00:00