Hon startar kaféer för klimakterieprat

Efter ett stort forskningsprojekt om torra slemhinnor insåg forskaren och läkaren Aino Fianu Jonasson att det finns ett stort behov hos kvinnor att samlas och samtala om klimakteriet. Det blev starten till Klimakteriekafét.

Det finns i Sverige runt 900.000 kvinnor som befinner sig i klimakteriet, alltså nästan tio procent av befolkningen. Ungefär 40-60 procent av alla kvinnor efter menopaus får besvär av vaginal atrofi vilket innebär bland annat torra och sköra slemhinnor i vagina. Vaginala besvär är sällan livshotande men det kan ha stor påverkan på livskvalitén.

– Det pratas inte om vaginala besvär över en kopp kaffe i fikarummet eller knappt med de närmaste väninnorna, det är som elefanten i rummet. Cirka hälften av alla kvinnor tycker även att det är jobbigt att tala med sin läkare om besvären. Detta leder till att vaginal atrofi (torra slemhinnor) är underdiagnostiserat och underforskat, berättar Aino Fianu Jonasson, som är specialiserad i urogynekologi och även ansvarig för kvinnoforskningsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Lidit i det tysta

Under sitt arbete med den så kallade Vagivital-studien, en klinisk studie på just vaginal atrofi upptäckte Aino Fianu Jonasson, att många kvinnor aldrig hade sökt hjälpt tidigare trots mycket kraftiga besvär som inverkade på deras livskvalitet. Deltagandet och engagemanget i studien var överväldigande stort. Kvinnorna hade lidit i det tysta och inte pratat med någon, men genom studien upptäckte de att de inte vara ensamma om sina besvär. Efter studiens slut uttryckte många av kvinnorna ett tomrum då det inte fanns någon naturlig kanal för vidare samtal och information. Och genom detta väcktes tanken om ett Klimakteriekafé.

– För flickor i tonåren finns ungdomsmottagningar, för gravida kvinnor finns mödravård, men för kvinnor i och efter klimakteriet finns inget självklart forum dit de kan vända sig för att få rådgivning och information. Vi vet att ökad kunskap, att utbyta erfarenheter och höra andras berättelser om klimakteriet kan bryta tabun, sänka tröskeln och minska psykisk och fysisk stress. Därför behövs ett särskilt forum för kvinnor, konstaterar Aino Fianu Jonasson.

Stort gensvar och intresse

Det första kaféet anordnades i Stockholm den 6 november och Aino Fianu Jonasson är mycket nöjd med utfallet av detta.

– Det var ett fantastiskt gensvar och det blev många spännande diskussioner bland de kvinnor som besökte oss. Vi kommer nu att fundera på intressanta gäster som vi kan bjuda in framöver och håller på att planera in fler kafétillfällen, både i Stockholm men gärna också i andra delar av landet om det finns intresse för det, säger hon avslutningsvis.

Här finns mer information om Klimakteriekaféet: http://klimakteriekafe.se/

klimakteriet