Great Earth utvecklar hälsokostpreparat för klimakteriebesvär

Att hälsokostpreparat kan vara en stor hjälp vid klimakteriebesvär vet många kvinnor. Men vad kanske inte så många känner till, är att det finns stora skillnader bland tillverkarna av de olika preparaten och att endast ett fåtal av de produkter som säljs i Sverige kommer från certifierade producenter.

Great Earth är ett hälsokostföretag som startades i Sverige för över 30 år sedan och har sitt huvudkontor i Gävle. Nu gör man en storsatsning på kvinnohälsa i allmänhet och klimakterievård i synnerhet.

– Vi ser att det finns ett stort behov av egenvård för olika typer av klimakteriebesvär och genom att knyta till oss Klimakterieportalens barnmorskor som har en stor erfarenhet inom området, kan vi ta fram helt nya och specialanpassade produkter för kvinnor i klimakteriet, berättar företagets produktchef Rebecca Hedström.

Great Earth är nu klara med ett gediget utvecklingsarbete, där man grundligt analyserat olika besvär som kan vara  förknippade med klimakteriet och därefter kommit fram till vilka ämnen som kan hjälpa mot dessa besvär samt hur dessa olika ämnen skulle kunna kombineras i ett och samma preparat.

– Men det handlar också om en mängd andra saker som man måste göra och ta hänsyn till innan man kan börja tillverka ett hälsokostpreparat, förklarar Rebecca. Exempelvis finns det hårda EU-krav på vilka ingredienser som får finnas i de produkter vi säljer. Men det är också en teknisk fråga som handlar om att tillverka preparaten på ett sådant sätt att man inte ska behöva ta för många tabletter per dag

Särskilda preparat för klimakteriebesvär

Utvecklingsarbetet har nu lett fram till att Great Earth har tagit fram två olika preparat anpassade för kvinnor i klimakteriet; ett som ska hjälpa mot torra slemhinnor och minskad lust och ett annat som ska förbättra kvinnans hormonbalans och motverka värmevallningar.

– Great Earth är intresserade av att få höra kvinnors subjektiva berättelser om hur de upplever att preparaten fungerar för just dem och om deras specifika besvär har lindrats. Under våren kommer därför kvinnor med klimakteriebesvär erbjudas att delta i en testpanel som Klimakterieportalen håller i. Det här ett är ett ganska ovanligt tillvägagångssätt när det gäller hälsokostpreparat, men vi är mycket måna om att höra vad kvinnor tycker att de får för hjälp av preparaten, berättar Rebecca.

Ett av få certifierade företag

Great Earth är ett av väldigt få svenska hälsokostföretag som är certifierade enligt ”Certified for self-care”, vilket innebär att man måste leva upp till ett antal olika kvalitetskrav som garanterar såväl en säker produktion och tillverkning, som att innehållet och ämnena i de olika preparaten uppfyller höga säkerhetsstandarder.

– Det är lite synd att denna certifiering ännu är rätt okänd i Sverige, för det är ju otroligt viktigt att man faktiskt vet att det är bra produkter man använder sig av. Och tyvärr är det en stor skillnad på hälsokostpreparat och hälsokostpreparat, hur de är tillverkade och vika tillsatser de innehåller, men vi är stolta och glada att kunna säga att vi är certifierade, förklarar Rebecca avslutningsvis.

Fakta – Certifierade hälsokostföretag

Branschorganisationen Svensk Egenvård har tagit fram systemet ”Certified for self-care” som är den enda svenska certifieringen för producenter och leverantörer av kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter. Certifierade företag granskas av en oberoende part utifrån hur väl de uppfyller myndighetskrav, branschriktlinjer och internationella guidelines. Att vara certifierad är ett effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet.

Av hundratals kosttillskottsföretag i Sverige är endast tolv stycken certifierade enligt detta system; ett av dessa är Great Earth.

Läs mer om certifieringen här.

great earth
great earth Rebecca
Produktchef Rebecca Hedström
Till toppen