Klimakteriet, vad är det?

Hormonella förändringar

Klimakteriet, eller övergångsåldern som det ibland också kallas, är den period i livet när den hormonella aktiviteten i äggstockarna förändras. Sedan födseln innehåller äggstockarna en stor mängd omogna ägg, så kallade ägganlag. I och med den första menstruationen börjar äggstockarna producera de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron och därmed börjar den reproduktiva fasen. Menscykeln med ägglossningar varje månad är en förutsättning för fertiliteten.

Klimakteriet börjar när ägganlagen håller på att ta slut. Då minskar östrogenproduktionen successivt och östrogenet stannar till slut på en mycket låg nivå. Detta påverkar kroppen på många olika sätt. Under klimakteriet händer samma sak som i puberteten, fast tvärtom, hormonella förändringar sker och kroppen måste då hitta en ny balans.

De flesta kvinnor kommer i klimakteriet någon gång mellan 45 och 50 år och den perioden kan pågå i allt från några år upp till mer än tio år. Ett första tecken på klimakteriet kan vara att blödningsmönstret förändras och blir mer oregelbundet än tidigare. Till en början kan mensen komma tätare och sedan följas av perioder med glesare blödningar innan den upphör helt. Några år in i klimakteriet inträffar menopausen, den sista menstruationsblödningen och den sker i genomsnitt mellan 51 – 52 års ålder. För att säkert veta att man har passerat menopausen ska det ha gått ett år utan någon menstruationsblödning.

Symtom

Värmevallningar och svettningar är några tidiga klimakteriesymtom som direkt kan kopplas till låga östrogennivåer. Likaså torra slemhinnor i underlivet, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på sexlivet. Trötthet, humörpåverkan och även nedstämdhet är ytterligare symtom som kan förknippas med den här perioden.

Behandling med hormoner

Eftersom östrogenet minskar under klimakteriet är den effektivaste metoden att behandla med just östrogen. Det finns två olika sätt att behandla på. Det ena sättet inriktar sig på att lindra värmevallningar och svettningar med hjälp av tabletter, plåster, gel eller spray. För de flesta kvinnor måste östrogenbehandlingen också kombineras med gulkroppshormon, antingen det syntetiska gestagenet eller det bioidentiska  progesteronet. Denna hormonbehandling bör följas upp med regelbundna besök hos gynekolog.

Det andra sättet, är att tillföra östrogen till kroppen genom lokalt verkande inlägg, krämer, vagitorier eller slidtabletter. Detta kan man göra för att behandla slemhinnan i slidan som ofta blir skör och känslig efter menopausen. Många kvinnor behöver denna lokala östrogenbehandling resten av livet för att undvika besvär med torra slemhinnor i underlivet.

Egenvård och alternativ behandling

Om man av någon anledning inte vill ta hormonella läkemedel eller av medicinska skäl inte kan ta dessa, finns det andra sätt att påverka välbefinnandet under klimakteriet. Att äta näringsrik kost och att motionera regelbundet kan hjälpa mot lindriga klimakteriebesvär. Det finns även speciell hormonyoga som många upplever ger god effekt mot klimakteriebesvär. Akupunktur har bevisat god effekt på flera symtom i klimakteriet och viss massage kan också upplevas positivt. Det finna även olika hormonfria kosttillskott som många kvinnor har god effekt av.

Naturlig del i livet

I och med klimakteriet börjar ytterligare en ny fas i livet. En del kvinnor upplever någon form av fysiska besvär medan andra tycker att det är mest känslomässigt omvälvande. Men det är långt ifrån alla som ens märker av klimakteriet och vissa kvinnor tycker till och med att de mår bättre än innan.

När mensen har upphört är den fruktsamma tiden förbi. Vissa kanske sörjer sin ungdom eller våndas inför att åldras, medan andra känner en större frihet och är lättade över att inte behöver oroa sig för att bli gravida. För de som har barn brukar föräldrarollen förändras eftersom barnen börjar bli äldre och man kanske inte känner sig lika behövd längre.

Alla kvinnor går igenom klimakteriet och det är viktigt att komma ihåg att det är en naturlig del i en kvinnas liv och att det finns bra hjälp att få om man har besvär.

Här på Klimakterieportalen hittar du många tips, råd och information som kan hjälpa dig må bättre. Men ta kontakt med din vårdcentral eller gynekolog om du inte mår bra och känner att du inte kan hantera dina besvär själv.

Ordlista

Amenorré Utebliven menstruation hos fertila kvinnor

Anovulation Utebliven ägglossning hos fertila kvinnor

Benskörhet Minskad benmassa, ger ett svagare skelett och lättare att få frakturer. Risken ökar efter klimakteriet då bennedbrytningen påskyndas pga minskade östrogennivåer.

Bioidentiska hormoner Är uppbyggda precis så som kroppen skulle ha tillverkat dem. Det finns både bioidentiska östrogener och progesteroner.

Bäckenbotten Flera muskler som tillsammans utgör ett golv längst ned i bäckenet, där finns öppningar för urinröret, slidan och ändtarmen.

Cervix  Se livmoderhals

Dysmenorré Smärtsamma menstruationer

Dyspareuni Samlagssmärta

Endometrium Livmoderslemhinna

Fertilitet Förmåga till fortplantning

Fytoöstrogener Ett växtbaserat östrogenliknande preparat. Fytoöstrogener finns framförallt i sojaprodukter. (Ska inte blandas ihop med bioidentiska hormoner)

För tidigt klimakterium Om klimakteriet startar innan 40 års ålder brukar man prata om “för tidigt klimakterium” eller “prematurt klimakterium”. Man kan komma i ett för tidigt klimakterium av olika anledningar. En del sjukdomar medför att man är tvungen att genomgå vissa behandlingar som gör att äggstockarna på ett eller annat sätt blir påverkade så att östrogenproduktionen minskar.

Gestagen Syntetiskt progesteron

Gulkroppshormon Se progesteron

Hormonspiral  Sätts in i livmodern. Utsöndrar en låg dos gestagen och påverkar därför livmoderslemhinnan på så sätt att den inte byggs upp och blir tjock. Kan användas både som preventivmedel och som kompletterande behandling när man tar östrogenpreparat under klimakteriet.

HRT “Hormon Replacement Therapy” dvs hormonbehandling

Inkontinens Oförmåga att hålla tätt

Klimakteriet Den period i livet när hormonnivåerna, pga minskad aktivitet i äggstockarna, sjunker och kroppen på ett eller annat sätt påverkas av detta. Klimakteriet varar under flera år och någon gång under klimakteriet inträffar menopaus, den sista mensen.

Livmoder En del av kvinnans inre könsorgan. Livmodern ligger bakom urinblåsan och är päronformad. Består av livmoderkroppen, livmoderhalsen och livmodertappen. Håligheten i livmoderkroppen täcks av livmoderslemhinnan.

Livmoderhals Den nedre delen av livmodern som mynnar i slidan via livmodertappen.

Livmoderslemhinna Insidan av livmodern. Under de fertila åren byggs livmoderslemhinnan upp innan varje ägglossning. Om inget befruktat ägg fäster i den stöts den ut. Det är den utstötta livmoderslemhinnan som är mensen.

Livmodertapp Den nedersta delen av livmoderhalsen. Livmodertappen är den del av livmodern som kan kännas inuti i slidan.

Lokalverkande hormonbehandling Behandling med östrogen lokalt i slidan. Påverkar inte kroppen i övrigt. 

Lubrikation Fuktning av vaginalslemhinnan som sker vid sexuell upphetsning.

Mellangården Huden och vävnaden mellan slidöppningen och ändtarmsöppningen

Menarche Den första menstruationen.

Menopaus Den sista menstruationen. För att helt säkert veta att man har nått menopaus ska det ha gått ett år sedan senaste mensen.

Menorragier Rikliga menstruationer

Menstruationscykeln Menscykeln är ett samspel mellan äggstockshormonerna (östrogen och progesteron) och hypofyshormonerna (FSH och LH). Menscykel varar från mensens första dag till nästkommande mens första dag. Den kan vara olika lång hos olika kvinnor men varar i snitt 28 dagar. Normal menscykel är från 21 till 35 dagar. Om menscykeln är 28 dagar brukar ägglossningen ske i mitten, på dag 14. Om ägget inte befruktas stöts livmoderslemhinnan ut i en mensblödning.

Metrorragier Oregelbundna menstruationer med förlängda intervall

Myom Godartade muskelknutor som sitter i livmodern.

Osteoporos Minskad benmassa, ger ett svagare skelett och lättare att få frakturer. Risken ökar efter klimakteriet då bennedbrytningen påskyndas pga minskade östrogennivåer

Ovarier se Äggstockar

Ovulation Ägglossning, reglerar mensen. När ägglossningen upphör blir mensen oregelbunden. Detta påverkas främst av låg progesteronproduktion.

Perimenopaus Tiden som föregår menopausen.

Perineum se Mellangården

Postmenopaus Tiden efter menopaus.

Premenopaus Tiden innan perimenopaus. Kvinnans fertilitet minskar successivt pga minskade ägglossningar.

Progesteron (Gulkroppshormon) Ett könshormon, produceras i gulkroppen som bildas när ägglossning sker. Det skyddar livmoderslemhinnan från att växa sig alltför tjock under östrogenets inverkan och optimerar samt balanserar östrogenets funktion. Progesteron är det första hormon som minskar under klimakteriet när ägglossningarna sker mer sällan och är anledningen till oregelbundna menstruationer.

Slida Vagina

Systemisk behandling Läkemedel som tas i bl a tablettform, kommer ut i blodomloppet och har effekt på andra ställen i kroppen.

Syntetiska hormoner Hormoner som framställs på konstgjord väg. 

Testosteron Könshormon som utsöndras från äggstockarna och från binjurebarken. De har betydelse för muskeluppbyggnad, skelett och sexlust.

Urogenitala symtom Torra och sköra slemhinnor i underlivet kopplat till låga östrogennivåer.

Uterus Livmodern

Vaginalslemhinna Insidan av slidväggen. Vaginalslemhinnan är beroende av östrogen för att hålla sig fuktig. Många kvinnor får torr och känslig vaginalslemhinna när östrogennivåerna sjunker under klimakteriet.

Vagitorier Läkemedel som tas via slidan och som har lokal effekt.

Vallningar En värmevåg som börjar i brösthöjd och förflyttar sig upp över ansikte och hårfäste. Många gånger blir man röd i ansiktet och får svettningar. Beror på att kroppens naturliga “termostat” rubbas när östrogennivåerna sjunker

Vasomotoriska symtom se vallningar

Äggstockar Den del av det inre könsorganet där ägganlagen finns. I äggstockarna produceras östrogenet. När man kommit i klimakteriet har ägganlaget minskat kraftigt eller helt försvunnit och därmed minskar eller upphör produktionen av östrogen

Östrogen Ett könshormon som produceras i äggstockarna. Under klimakteriet sjunker östrogennivåerna för att vid menopaus stanna på en konstant låg nivå

Övergångsåldern Se klimakteriet