Okategoriserade

Behövs verkligen Internationella Klimakteriedagen?

2019-10-18T08:15:49+02:00

Den 18 oktober har utsetts till den Internationella Klimakteriedagen och även om vi på Klimakterieportalen är först av alla att förespråka vikten av att tala om klimakteriet, kan en verkligen undra varför det fortfarande, år 2019, ska behövas en särskild dag för detta.

Behövs verkligen Internationella Klimakteriedagen?2019-10-18T08:15:49+02:00

Rörelse är livsviktigt, sitt mindre!

2019-10-15T18:37:51+02:00

Det finns tydliga bevis för att rörelse och mer fysisk aktivitet – oavsett intensitet – innebär en lägre risk för tidig död för medelålders eller äldre personer. Det framgår av en ny internationell studie. Resultaten visar också att stillasittande i 9,5 timmar eller mer per dag ökar risken att dö.

Rörelse är livsviktigt, sitt mindre!2019-10-15T18:37:51+02:00

Learning to Sleep – för en bättre sömn under klimakteriet

2019-10-01T16:07:18+02:00

Ett av de allra vanligaste symtomen på – och problemen i – klimakteriet är sömnsvårigheter. För många kvinnor hänger de ihop med att de väcks på nätterna av vallningar, men även de kvinnor som har få eller inga vallningar drabbas ofta av sömnstörningar.

Learning to Sleep – för en bättre sömn under klimakteriet2019-10-01T16:07:18+02:00

Läsarnas tips för bättre sömn under klimakteriet

2019-10-01T15:10:03+02:00

Sömnbesvär är vanligt  under klimakteriet. Både för att klimakteriet i sig kan orsaka sömnbesvär men också för att andra symptom som svettningar och vallningar kan göra så att du vaknar mitt i natten. Vi frågade våra läsare om deras bästa tips för att sova bättre och här kommer några.

Läsarnas tips för bättre sömn under klimakteriet2019-10-01T15:10:03+02:00

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden drabbar kvinnor över 50 år

2019-09-25T14:00:01+02:00

Löneutvecklingen bland kvinnor som fyllt 50 stagnerar. Skillnaderna mellan män och kvinnor blir också dramatiskt större i spannet 50-54 år. Störst är det bland akademiker i Stockholmsområdet. Från spannet 45-49 till 50-54 år, ökar lönegapet från dryga 4.000 kronor i månaden till drygt 10.000 kronor.

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden drabbar kvinnor över 50 år2019-09-25T14:00:01+02:00

Nya riktlinjer för hormonbehandling klara

2019-09-18T15:46:22+02:00

Nu kommer de nya rekommendationer som styr vårdens handläggning av klimakteriebesvär. Bland annat ändras rutinerna vad gäller bioidentiska hormoner och om den tidpunkt då behandling ska sättas in.

Nya riktlinjer för hormonbehandling klara2019-09-18T15:46:22+02:00

Stor namninsamling för bättre kvinnohälsa

2019-09-17T10:28:43+02:00

IFUNK är en ideell sammanslutning av kvinnor som - utifrån egna och andras erfarenheter - identifierat en rad brister i primärvården gällande kvinnohälsa, och som därför nu vill se en radikal förbättring. Första steget är en stor namninsamling som ska skickas till socialministern i slutet av året.

Stor namninsamling för bättre kvinnohälsa2019-09-17T10:28:43+02:00

Vad gäller egentligen om hormonbehandling?

2019-09-21T10:25:06+02:00

Under de senaste veckorna har det i flera svenska och internationella medier rapporterats om nya data som tagits fram vad gäller sambandet mellan hormonbehandling och bröstcancer. Klimakterieportalen reder här ut vad det hela egentligen handlar om.

Vad gäller egentligen om hormonbehandling?2019-09-21T10:25:06+02:00