Läkemedelsbolag vill registrera bioidentiskt progesteron i Sverige

Ett franskt läkemedelsbolag har nyligen ansökt hos Läkemedelsverket om att få registrera ett preparat med bioidentiskt progesteron.

Bioidentiskt progesteron är godkänt såväl av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som av FDA i USA, men finns i dagsläget inte fritt tillgängligt på den svenska marknaden för behandling av klimakteriesymtom. En läkare som vill skriva ut preparateti Sverige kan visserligen göra det, men måste för varje patient och för varje förskrivning ansöka om en särskild licens hos Läkemedelsverket.

Nu har det franska läkemedelsbolaget Besins Healthcare, som håller på att etablera sig på den nordiska marknaden, lämnat in en registreringsansökan till Läkemedelsverket för ett bioidentiskt progesteron och man hoppas nu att myndigheten kommer att kunna fatta beslut om bolagets ansökan under nästa år.

– Gestagen, som idag används i Sverige, är en syntetisk konstgjord form av hormonet progesteron. Många kvinnor får biverkningar och mår dåligt av gestagen. Det bioidentiska progesteronet ger inte dessa biverkningar, varför många nu efterfrågar det och det är en produkt som vi redan tillhandahåller i flera europeiska länder och i USA. Nu hoppas vi på att vårt hormonläkemedel med bioidentiskt progesteron ska finnas tillgängligt även för kvinnor i Norden inom en överskådlig framtid, förklarar Per-Olof Nilsson VD på Besins Healthcare Nordics AB.

klimakteriet