Behövs verkligen Internationella Klimakteriedagen?

Den 18 oktober har utsetts till den Internationella Klimakteriedagen och även om vi på Klimakterieportalen är först av alla att förespråka vikten av att tala om klimakteriet, kan en verkligen undra varför det fortfarande, år 2019, ska behövas en särskild dag för detta.

Historiskt sett har klimakteriet varit något mycket skamfyllt, pinsamt och ingenting som kvinnor velat tala om, ens med varandra. I uppslagsverket Nordisk Familjebok kunde man i början av förra århundradet läsa följande: “Så uppstå ofta blodvallningar av hufvudet med flyktig rodnad i ansiktet samt retlighet och förstämning i lynnet, stundom åstadkommande verklig sinnessjukdom.”

Och år 1916 beskrevs kvinnor i klimakteriet på detta sätt i den svenska tidskriften Hälsovännen: “Fägringen avtager. Somliga kvinnor söka kvarhålla den med alla möjliga skönhetsmedel, andra resignera.”

Kvinnor marginaliserades

Med denna nedsättande och marginaliserande inställning till den medelålders kvinnan är det ju inte så konstigt att klimakteriet – och alla de besvär som följer med detta skede i livet – har varit ett ämne som varit belagt med ett stort tabu. Till och med så sent som i mitten av 1960-talet skrev den amerikanska läkaren Robert A Wilson följande text i sin storsäljande bok om klimakteriet:

“Att se hur en tidigare behaglig och energisk kvinna under loppet av några få år förvandlas till en slö men skarptungad karikatyr av sitt forna jag, är ett av de dystraste skådespel som finns. Det är inte bara hon själv som lider – hela hennes familj, hennes arbetskamrater, butiksbiträdena där hon handlar, och alla andra hon kommer i beröring med blir påverkade. Hon finns i miljontals upplagor och hon är en kärna av bitterhet och missnöje i hela vår kulturbyggnad.”

Klimakteriedagen behövs

Vi på Klimakterieportalen arbetar hela tiden för att öka kunskapen för att kvinnor ska kunna ta kontroll över sitt eget mående.  Men trots att en hel del har hänt de senaste åren, har tyvärr inte utvecklingen kommit tillräckligt långt. Såväl i Sverige som i övriga världen lider många kvinnor i det tysta och skäms under klimakteriet och det finns en stor okunskap om vad som egentligen händer i kroppen under den här perioden.

Och trots att den ju egentligen inte borde behövas, slår vi nu ändå ett slag för den Internationella Klimakteriedagen, “World Menopause Day”, som hålls varje år den 18 oktober. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om klimakteriet för att förbättra hälsan och välbefinnandet och årets tema är testosteron för kvinnor i klimakteriet, något som vi kommer att skriva mycket mer om här snart.

Vad tycker du är viktigt att lyfta? Skriv och använd hashtaggen #WorldMenopauseDay #Internationellaklimakteriedagen eller mejla till oss på info@klimakterieportalen.se. Och se gärna våra bästa lästips om fantastiska böcker om klimakteriet.

klimakteriedagen
klimakteriedagen många böcker