Bäckenbottenträning och sexliv

En gammal studie om bäckenbottenträning och sex visar att starka muskler ger ökad njutning. Redan under 50-talet beskrev den amerikanske gynekologen Arnold Kegel bäckenbottenmuskulaturens olika funktioner.

Kegel menade att svaga och tunna bäckenbottenmuskler gav ett lägre utslag av perinometern och tyckte sig se ett mönster. De kvinnor som uppmättes ha svaga muskler i bäckenbotten hade även en minskad känslighet i vaginan och enligt Kegel fanns det en tydlig koppling mellan styrkan i bäckenbotten och kvinnors orgasmförmåga. När de väl tränat upp sina muskler skulle sensoriken i vaginan öka och på så sätt skulle flertalet kvinnor erfara mer tillfredsställelse i samband med samlag menade han.

Kegel ansåg att de kvinnor som sökte hjälp på grund av missnöje över sitt sexliv borde undersökas grundligt för att upptäcka eventuella dysfunktioner av bäckenbotten. Han var förvissad att kvinnornas sexuella problem då skulle kunna avhjälpas genom att de stärkte bäckenbottens muskler genom träning.

Även om det är mer än 60 år sedan Kegels forskning känns den aktuell än idag.

Sexual functions of the pubococcygeus muscle, Kegel 1952