Är hormoner verkligen så farliga som det står i bipacksedlarna?

Hej, 

Hormonbehandlingsdjungeln är inte så lätt att navigera i. Har ett par frågor.
Varför kan ev hormonbehandling i klimakteriet vara “farligt”? Läser man en bipacksedel (ex  Novofem) så är risken för cancer, propp, stroke mm rätt stor. Vi kvinnor har ju haft dessa hormoner i våra kroppar under hela vårt vuxna liv och NU är de delvis farliga. Är verkligen bioidentiska hormoner bättre (mindre otäcka risker) jämförelsevis mot icke?

Och slutligen…är det svårt/dyrt att framställa bioidentiska hormonpreparat? Är det därför det är så svårt att få tag i dem och att de ofta att slut på apoteken?
Stort tack på förhand

___________________________________________________________________________________________________

Hej!

Nej, det är sannerligen inte lätt att navigera i hormonbehandlingsdjungeln. Man jag ska försöka reda ut lite här i allafall. Det som skrivs i läkemedlets bipacksedel är tillverkarens information och här redogörs för den verksamma substansen. Därför måste alla rapporterade biverkningar av själva substansen finnas med. Ett exempel är läkemedlet Vagifem som innehåller östradiol i låg dos och används vid lokala besvär i slida och urinvägar och alltså inte går ut i resten av kroppen. Detta läkemedel kan nästan de allra flesta ta, och risken för biverkningar är mycket låg. Men trots detta måste alla rapporterade biverkningar av östrogen redogöras för. 

Det är alltid bra att läsa bipacksedeln, men ibland skrämmer den upp många helt i onödan. Flertalet kvinnor skulle säkerligen kunna få en förbättrad livskvalitet om de behandlade sina besvär på rätt sätt, men det är nog många som avstår pga rädsla. Vi inom vården måste bli bättre på att informera om detta.

När det gäller risken för blodpropp vet man att den är något förhöjd om man äter östrogentabletter. Tar man det däremot genom huden i form av gel, spray eller plåster ska det inte vara någon ökad risk. Men även här redogörs det i bipacksedeln bara för själva verksamma ämnet som sådant, inget om på vilket sätt läkemedlet tas. 

Att det är svårare att få tag på det bioidentiska progesteronet beror framför allt på att det endast skrivs ut på licens i Sverige. Det är inte alla läkare som vill skriva ut det utan förskriver hellre den syntetiska varianten gestagen. Men däremot är de flesta östrogenpreparat som skrivs ut idag bioidentiska. 

Vad gäller risker med hormoner så vet man att risken för bröstcancer inte ökar under de första fem åren vid hormonbehandling. Men därefter kan man se en liten riskökning, men då främst bland kvinnor i gruppen som tar syntetiskt progesteron, dvs gestagen. Gestagena preparat är däremot mycket effektiva på att hålla livmoderslemhinnan tunn och på så sätt skydda mot cancer i livmodern när de används tillsammans med östrogen. Hoppas att vi har lyckats besvara några av dina frågor.

Hälsningar

Lotta Hasselberg, Barnmorska