Hälsokostpreparat – är allt som är “naturligt” också nyttigt?

Det blir allt vanligare att kvinnor med klimakteriebesvär självmedicinerar med olika hälsokostpreparat i ett försök att må bättre. Och många mår verkligen bättre av dessa preparat. Men hur är det egentligen, är verkligen allt som kommer från naturen nyttigt?

Under årtusenden har man använt medicinalväxter och örter hämtade från naturen för att lindra och motverka olika åkommor. För människans överlevnad krävdes då god kunskap om vilka växter som gick att äta, men också kännedom om vilka läkeväxter som gjorde nytta och var verksamma i kroppen.

Idag används också flera preparat som har sitt ursprung i naturen. Hälsokost är ett samlingsbegrepp som bland annat omfattar kosttillskott, örter, biodynamiskt odlade livsmedel, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel. Användandet av olika hälsokostpreparat i västvärlden har ökat explosionsartat de senaste åren. 

Kvinnor konsumerar mest hälsokostpreparat

Det finns en tydlig koppling mellan självupplevd dålig hälsa och stor konsumtion av hälsokost. Medelålders kvinnor är den grupp som konsumerar mest av dessa preparat. För dem som upplever att sjukvården inte kan erbjuda fullgoda behandlingsalternativ kan olika hälsokostpreparat fungera som ett komplement. Detta skulle kunna vara en anledning varför många kvinnor med klimakteriebesvär självmedicinerar med hälsokost. För en del fungerar detta medan andra har svårare att uppnå en tillräckligt god lindring.

Det blir också allt vanligare att friska personer som vill förebygga ohälsa använder dessa typer av preparat. Jakten på ett friskare liv och ungdomligare utseende gör också att konsumtionen skjuter i höjden. Medias fokus på hälsa och livsstil bidrar till att upprätthålla en tro på att det som är hämtat från naturen är det rätta. Hälsokostpreparaten lyfts ganska ofta fram som naturliga och säkra alternativ till traditionella läkemedel.

Idag är dessa preparat mycket lättillgängliga och kan köpas i livsmedelsaffärer, hälsokostbutiker, apotek och på internet. Man bör dock vara medveten om att kvaliteten kan variera stort. Vissa preparat som köps utomlands via internet kanske inte har genomgått samma kontroller som de som får säljas i Sverige. Mängden aktiv substans kan skilja sig väldigt mycket mellan olika preparat som ser ut att vara samma sak. Det kan även förekomma att de som köps utomlands innehåller otillåtna ämnen och till och med innehåll som inte deklareras på förpackningen.

Interagerar med traditionell medicin

Att använda olika hälsokostpreparat kan ibland medföra problem om man står på andra receptbelagda mediciner. Detta kan få till följd att effekten av det förskrivna läkemedlet påverkas negativ, att man inte får någon effekt eller till och med får starkare effekt än önskvärt. Det är därför viktigt att upplysa sin läkare om vilka typer av preparat man tar.

För dig som använder olika hälsokostpreparat har vi här gjort en lista på saker som kan vara bra att tänka på: 

  • Har du några sjukdomar som gör att du bör undvika vissa hälsokostpreparat?
  • Står du på andra läkemedel och fungerar de ihop med ditt preparat?
  • Har du informerat din läkare om att du använder hälsokostpreparat?
  • Hur länge har du använt preparatet? Följer du ordinationen?
  • För gärna dagbok över ditt mående och utvärdera regelbundet effekten av olika hälsokostpreparat.
  • Känner du några positiva effekter av ditt hälsokostpreparat?
  • Får du några biverkningar, isåfall är det viktigt att rapportera dessa till livsmedelsverket (när det gäller kosttillskott) eller läkemedelsverket (övriga preparat)
  • Var har du köpt ditt preparat, i Sverige eller utomlands?
  • Finns det en tydlig innehållsdeklaration?
  • Skriv ner kostnaderna du har för ditt hälsokostpreparat

Läs mer om hälsokostpreparat:

på läkemedelsverkets hemsida 

på livsmedelsverkets hemsida

färgglada piller
Till toppen