Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden drabbar kvinnor över 50 år

Löneutvecklingen bland kvinnor som fyllt 50 stagnerar. Skillnaderna mellan män och kvinnor blir också dramatiskt större i spannet 50-54 år. Störst är det bland akademiker i Stockholmsområdet. Från spannet 45-49 till 50-54 år, ökar lönegapet från dryga 4.000 kronor i månaden till drygt 10.000 kronor.

– Att det råder åldersdiskriminering för kvinnor vid 50 års ålder är ett samhällsproblem som kostar direkta pengar i både tillväxt och skatt. Företagen skriker efter specialistkompetenser. Då har vi inte råd att välja bort eller att inte bidra med den kompetens som finns, säger Shervin Razani, VD på Jurek Rekrytering och Bemanning, som gjort undersökningen.

Enligt Jurek finns det sannolikt flera faktorer som ligger bakom åldersdiskriminering och det skenande lönegapet mellan män och kvinnor i ålderskategorin 50–54 år:

  • Kvinnor begär i löneförhandlingar i genomsnitt 10.000 kronor lägre i månadslön vilket givetvis påverkar löneutfallet
  • Barnafödande – kvinnor har en tendens att dels hamna efter i löneutvecklingen under barnafödande, men också begära mindre i lön när de återvänder till jobb-
  • Vabbande – kvinnor vabbar i högre utsträckning än män, vilket påverkar lönen och utvecklingen högre upp i åldrarna
  • Lojalitet – kvinnor byter mer sällan jobb än män, vilket leder till färre tillfällen för löneförhandling
  • Åldersdiskriminering – kvinnor efter 50 anses mindre attraktiva vilket ger effekt på efterfrågan. Ambitionen finns fortfarande – hela 78 procent av ansökningarna i kategorin 50–54 år kom från kvinnor. Det visar att vilja och kompetens finns, men jobberbjudanden uteblir.

Det enda område som bryter trenden är kvinnliga jurister. Tvärtemot sina medsystrar inom andra yrkeskategorier lyckas de höja lönerna med 8,91 procent inom samma åldersspann.

– Det gläder mig att se och kan förmodligen relateras till att kvinnliga jurister vet sitt värde. Det finns ofta en tydlig prislapp för vad en viss roll är värd, dels för att kvalifikationerna är så pass mätbara men även för att budget ofta redan är satt med ett tydligt lönespann. Det blir alltså en objektiv bedömning av tjänstens värde där kompetens och erfarenhet styr, inte kön, konstaterar Helena Woodcock, Head of Business Unit Law på Jurek.

Helena Woodcook åldersdiskriminering
Helena Woodcock